​​​

מערכות חינוך משקיעות מאמצים ומשאבים רבים בשיפור בתי ספר, כדי להציע לכל ילדה וילד תנאים מיטביים ללמידה והתפתחות. יחד עם זאת, מחקרים ועדויות רבות מעידים על הצלחה חלקית בלבד בניסיונות השיפור. הסבר מרכזי נעוץ במבנה הארגוני הייחודי של בית הספר. מבנה ותהליכים שיש להכיר על בוריים כדי להכניס שינויים לבית הספר ולהוביל שיפור בר קיימא. ההתמחות בייעוץ ארגוני תקנה ללומדים מושגים בסיסיים לגבי התיאוריות והמודלים לשינוי ושיפור בתי ספר, תציג פרקטיקות בסיסיות בייעוץ ארגוני לבתי ספר, ותאפשר התנסות ולמידה תוך כדי יישום.  

מטרות התוכנית:

1.    היכרות עם תיאוריות ומודלים לשינוי ושיפור ארגוני בכלל, ובית הספר בפרט.

2.    פיתוח ראיה רחבה וביקרותית על העיסוק בייעוץ ארגוני ותרומותיו לבתי ספר.

3.    התנסות ראשונית בתהליכי ייעוץ ארגוני לבתי ספר שואפי שינוי, בליווי של יועץ ארגוני מנוסה.

למי מיועדת התוכנית?

1.    לחברי הצוות החינוכי, הרוצים להבין יותר את בית הספר ולבחון אפיק מקצועי נוסף.

2.    סטודנטים מצטיינים המעוניינים לעסוק במחקר סביב הפרופסיה של ייעוץ ארגוני ותרומתו לבית הספר.

3.     לסטודנטים מתחומים נוספים המעוניינים להעמיק בהקשר הארגוני של בית הספר. ​