​​​​​​​תוכניות הלימוד במחלקה שמות דגש על מצוינות אקדמית, בצד חדשנות ועבודה חינוכית עם מעורבות חברתית וקהילתית גבוהה. במחלקה פעילות מחקרית ענפה המצויה בחזית המחקר החינוכי בעולם בתחומים שונים (פירוט מלא ניתן למצוא לפי שמות החוקרים). אנו מעודדים תלמידי תואר שני לקחת חלק בפעילות זו, דגש מיוחד שמה המחלקה על קליטת תלמידי מחקר בתואר שני ושלישי ועל תמיכה בחוקרים.
 
 
פיתוח המיומנויות המקצועיות ובניית הידע נעשים במחלקה לחינוך באווירה קונסטרוקטיבית ותומכת. אנשי הסגל האקדמי והמנהלי של המחלקה עומדים לרשותכם וינסו לסייע ככל שניתן.​​

תואר שני במחלקה לחינוך ניתן ללמוד בשני נתיבים:
נתיב כללי:
מיועד לסטודנטים המעוניינים בהרחבת השכלתם האקדמית ובהעמקת הידע בתחום הלימודי או המקצועי בו עוסקים. על הלומדות במסלולים מנהל, חברה ומדיניות החינוך, תכניות לימודים והוראה וייעוץ חינוכי להגיש פרויקט גמר + בחינת גמר.

 
נתיב מחקרי:
נתיב זה מיועד למעוניינים בפיתוח יכולת מחקרית, ​​בהרחבת ההשכלה האקדמית ובהעמקת הידע בתחום התמחותם. סטודנטים הלומדים בנתיב המחקרי ישלימו את לימודיהם בכתיבת עבודת הגמר/תזה, המאפשרת להם להמשיך ללימודי דוקטורט. סטודנטים הנמצאים בשלב מתקדם של מחקרם והוכיחו יכולת בולטת בעבודת המחקר, ובהמלצת המנחה, יוכלו להרחיבה לעבודת דוקטורט במסגרת המסלול המשולב לדוקטורט.