​הפקולטה למדעי ההנדסה היא הגדולה מבין הפקולטות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בפקולטה לומדים מעל ל-6,000 סטודנטים לתארים ראשון, שני ושלישי, במגוון רחב של תחומי הנדסה, חלקם ייחודיים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בפקולטה יותר מ-200 חוקרים אשר מחקריהם הציבו אותה בחזית העולמית במחקר ובטכנולוגיה. בוגרי הפקולטה מבוקשים במגוון רחב של תפקידים בתעשייה, במכוני מחקר, ובאקדמיה.

​​