​​​בקשה להוספה/החלפה של תחומי לימוד מבוקשים בהרשמה תישלח למדור רישום באמצעות טופס פנייה מקוון.
יש לבחור בטופס נושא פנייה מתאים (שינוי ​​עדיפויות או ביטול הרשמה).

לנוהל ביטול הרשמה​ לסמסטר סתיו תשפ"ג 

אייקון טופס 

לטופס פנייה למדור רישום »