​​​​בקשה להוספה/החלפה של תחומי לימוד מבוקשים בהרשמה תישלח למדור רישום באמצעות טופס פנייה מקוון.
יש לבחור בטופס נושא פנייה מתאים (שינוי ​​עדיפויות או ביטול הרשמה).

לבקשת ביטול הרשמה יש לצרף לפנייהטופס הודעה על ביטול הרשמה​ | לנוהל ביטול הרשמה​

אייקון טופס 

לטופס פנייה למדור רישום »