אנו משתדלים לסייע לכל סטודנט הזקוק לעזרה כספית במהלך לימודיו באמצעות מלגות »  והלוואות » של דיקנאט הסטודנטים, כמו-גם לתגמל סטודנטים מצטיינים על הישגיהם בלימודים ובמחקר​. 
מידע על מלגות, קרנות ופרסים לתארים מתקדמים ניתן למצוא גם באתר המזכירות האקדמית »