​​​​​

תמיכה בתלמידי מחקר 


מלגות

  1. הפקולטה לניהול מעודדת תלמידים מצטיינים לבחור במסלול מחקרי במהלך לימודיהם . הפקולטה תתמוך בתלמידים אלו באמצעות מלגות שתעניק לתלמידי דוקטורט, לתלמידי מאסטר במסלול המחקרי ולמועמדים להשתלמות פוסט-דוקטורט שיימצאו מתאימים.

  2. הפקולטה תגיש מועמדותם של תלמידי מחקר למלגות בי"ס קרייטמן לדוקטורט . למידע על מלגות קרייטמן לחץ כאן .​

  3. קבלת מלגה מותנית בהתחייבות התלמיד להקדשת זמן מלא ללימודים ומחקר (תלמיד פנימי).

  4. המלגות לתלמידי דוקטורט ומאסטר יינתנו על בסיס שנתי ויחודשו משנה לשנה בהתאם להתקדמות התלמיד בלימודיו. התלמיד/ה והמנחה יידרשו להגיש בתום כל שנה דו"ח מסכם לצורך אישור המשך המלגה. וועדת תלמידי מחקר תקיים דיון בדו"חות ההתקדמות ותמליץ  לגבי האישור. 

  5. היקף המלגה הוא בין 8 מנות (מלגות פקולטה) ל-12 מנות (מלגות בי"ס קרייטמן). המנחה רשאי להגדיל את היקף המלגה באמצעות תקציבי המחקר שלו בכפוף לכללים המתפרסמים במזכירות האקדמית . לצפייה לחץ כאן​

  1. מובהר כי מספר המלגות שיוענקו בכל שנה כפוף לשיקול דעתה של הפקולטה ומותנה בשיקולים תקציביים. המלגים שייבחרו בכל שנה מבין המעמדים שפנו, ייבחרו על בסיס קריטריונים של מצויינות אקדמית. 

  2. המלגאים יידרשו להשתתף בסמינרים ומפגשים פקולטיים.

הגשת מועמדות למלגה


על המעוניינים להגיש בקשה בצירוף קורות חיים, גיליון ציונים, מכתבי המלצה ותכנית עבודה ראשונית (statement of purpose). 

תכנית העבודה הראשונית תכלול את נושא המחקר, שאלת המחקר והמתודולוגיה, תרומתו הצפויה של המחקר (היקף שלא יעלה על שני עמודים).

הגשת מועמדות למלגות לתלמידי מאסטר במסלול המחקרי ולמועמדים להשתלמות פוסט-דוקטורט​ נעשית בהתאם לקול קורא שיפרוסם בכל שנה בנושא, ובהתאם ללוחות הזמנים שיפורסמו. 

שימו לב!

🔹 כחלק ממעטפת תמיכה בתלמידי מחקר, הפקולטה תתמוך בהשתתפות תלמידי המחקר בכנסים, בסדנאות וברכישת מאגרי  

     מידע פעם אחת במהלך התואר.
🔹 ועדת תלמידי מחקר תתייחס בין היתר לאיכות הכנס המבוקש, חשיבותו לנושא המחקרי, מצויינות מחקרית של המבקש וכו'. 

🔹 ועדת תלמידי מחקר רשאית לאשר מטעמים מיוחדים תמיכה נוספת .