​​

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מעודדת פניות של בוגרי תכניות דוקטורט לתכנית הכשרה ומחקר במסגרת בתר (פוסט) דוקטורט כדי להעשיר את המחקר המתקיים בפקולטה.

משתלמי הבתר-דוקטורט מקבלים מלגה המאפשרת להם להקדיש זמן למחקר בשיתוף עם אנשי סגל הפקולטה. מלגות פוסט דוקטורט ממומנות על ידי גופים מחוץ לאוניברסיטה כמו המועצה להשכלה גבוהה או על ידי בית ספר קרייטמן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בחלק מהמקרים נדרשת השתתפות במימון המלגה ע"י הפקולטה או ע"י 
המנחה המיועד. במקרים מיוחדים תציע הפקולטה גם מלגות מחקר מטעמה, על פי קריטריונים דומים של מצוינות ויכולת מחקרית. לכל משתלם במלגת "פוסט דוקטורט" יש מנחה או יועץ אחד מסגל הפקולטה לניהול, ותכנית עבודה משותפת שתניב פרסומים מדעיים איכותיים. מלגות המחקר הן תחרותיות, כך שהזכייה במלגה תלויה ביכול​ת מחקרית מוכחת, בפרסומים מדעיים ובהמלצות.

הליכי רישום ותקנון נעשים דרך אתר בית הספר קרייטמן​

attach.pngתקנון המלגה
attach.pngלרשימת מנחים ותחומי מחקר >>​