​הנחי​ות להרשמה​​

 1. ​על כל מועמד.ת ליצור קשר עם חבר סגל בדרגת 'מרצה' ומעלה, שיסכים לשמש כמנחה במהלך ההשתלמות. מומלץ לבקר באתרי המחלקות, שם מפורטים שמות חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם. למערכת חיפוש מנחים ותחומי מחקר

 2. על המועמד.ת לבצע רישום מקוון באתר קרייטמן. בסוף תהליך הרישום יש להטעין למערכת​ ​את המסמכים הבאים:
  » צילום תעודת זהות
  » תעודת דוקטורט או אישור רשמי (מהגורם המוסדי המטפל בתלמידי מחקר מתקדמים) על הגשת התזה לדוקטורט (מלבד תלמידי/ בוגרי​ דוקטורט באב"ג) 
  » מכתב זכייה במלגה​ (במידה ויש)

 1. מילוי טופס רישום כולל חתימה בכתב יד, והעברתו לחתימת המנחה, בצירוף המסמכים הנ"ל.

 2. בסיום תהליך הרישום יקבל המועמד הודעה על קבלתו

 3.  לאחר הגעה למחלקה​, יש לשלוח לכרמית לסלי-גרופר, מייל: carmitlg@bgu.ac.il​ אישור על ביצוע שיוך מוסדי  לחשבון ה-ORCID האוניברסיטאי -
                  לקובץ הנחיות לחץ כאן ORCID הנחיות למערכת.pdf


 4. על כל מועמד.ת / משתלמ.ת לקרוא את הנוהל למשתלמי בתר-דוקטור​