​שלבי הרישום להשתלמות בתר-דוקטורט: 1. על כל מועמד.ת ליצור קשר עם חבר סגל בדרגת 'מרצה' ומעלה, שיסכים לשמש כמנחה במהלך ההשתלמות. מומלץ לבקר באתרי המחלקות, שם מפורטים שמות חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם. למערכת חיפוש מנחים ותחומי מחקר
 2. על המועמד.ת לבצע רישום מקוון באתר קרייטמן. בסוף תהליך הרישום יש להטעין למערכת   את המסמכים הבאים:
  » צילום תעודת זהות
  » תעודת דוקטורט או אישור רשמי (מהגורם המוסדי המטפל בתלמידי מחקר מתקדמים) על הגשת התזה לדוקטורט (מלבד תלמידי/בוגרי  דוקטורט באב"ג) 
  » מכתב זכייה במלגה (אם יש)
 1. מילוי טופס רישום כולל חתימה בכתב יד, והעברתו לחתימת המנחה/רמ"ח/דיקן, בצירוף המסמכים לעיל.
  המחלקה תעביר את כלל המסמכים החתומים לבי"ס קרייטמן, לביצוע הרישום בפועל.
 2. בסיום תהליך הרישום ישלח למועמד.ת מכתב קבלה להשתלמות.
 3. לאחר הגעה למחלקה , יש לבצע שיוך של חשבון ה-ORCID האישי, לזה האוניברסיטאי. לקובץ הנחיות לחץ כאן ORCID הנחיות למערכת.pdf
  לאחר ביצוע השיוך, יתקבל מייל המאשר את השיוך.
  את אישור השיוך, יש לשלוח לכרמית לסלי-גרופר, מייל: carmitlg@bgu.ac.il

 4. על כל מועמד.ת / משתלמ.ת לקרוא את הנוהל למשתלמי בתר-דוקטור

 

בשאלות נוספות אודות הליך הרישום, ניתן לפנות לכרמית לסלי-גרופר, מייל: carmitlg@bgu.ac.il

בהצלחה!