​​ההרשמ​​ה לשנה"ל תשפ"ב סמסטר א'​


בסיום הליך הרישום באתר האינטרנט ,יש להעלות את המסמכים הנדרשים בקישור:

 מידע אישי לסטודנט

בנוסף, יישלח דוא"ל עם קישור עבור הממליצים*


*הנחיות נמצאות ב​"דרישות הרשמה-רשימת מסמכים להרשמה"

הצג הכל
הסתר הכל