​​ההרשמ​​ה לשנה"ל תשפ"ד סמסטר א'​


לאתר ההרשמה »


בסיום הליך הרישום באתר האינטרנט ,יש להעלות את המסמכים הנדרשים בקישור:

 מידע אישי לסטודנט

בנוסף, יישלח דוא"ל עם קישור עבור הממליצים*

*הנחיות נמצאות ב​"דרישות הרשמה-רשימת מסמכים להרשמה" - ההרשמה עד 30.08.2023 .

הצג הכל
הסתר הכל