מערכת מקוונת בעלת ממשק אינטרנטי לטיפול בשיפוט עבודות דוקטורט

הנחיות להגשת העבודה תחת חוצץ "הנחיות להגשת העבודה לשיפוט"

לאחר הגשת 2 עותקים קשיחים כרוכים בספירלה , לביה"ס קרייטמן , תקבל מייל (הנשלח מרכזת ביה"ס) ,

להטענת העבודה במערכת הממוחשבת :

לכניסה למערכת הגשת הדוקטורט

 במידה ונתקלתם בבעיה עם המערכת אנא פנו לבי''ס קרייטמן, באימייל או טלפונית.

מחשוב תהליך שיפוט עבודות דוקטורט-חברי סגל וסטודנטים.pdfמחשוב תהליך שיפוט עבודות דוקטורט-חברי סגל וסטודנטים 

​מערכת לקביעת מנחה ונושא

להלן הנחיות וכניסה למערכת קביעת נושא ומנחה

לכניסה למערכת קביעת מנחה ונושא

במידה ונתקלתם בבעיה עם המערכת אנא פנו לבי''ס קרייטמן, באימייל או טלפונית.

​​מערכת מקוונת לטיפול בהצעת מחקר


לאחר שהצעת מחקר חתומה ע"י מנחה ויו"ר מחלקתי , נא להעביר לרכזת ביה"ס קרייטמן מייל, הודעה שהצעת המחקר מאושרת

לאחר מכן, יישלח לך מייל להטיען את הצעת המחקר במערכת הממוחשבת :

לכניסה למערכת הגשת הצעת ​המחקר

העותק האלקטרוני חייב להיות חתום וזהה לעותק המוגש.

במידה ונתקלתם בבעיה עם המערכת אנא פנו​ לצוות בי''ס קרייטמן.


מידע לסטודנטים

הצג הכל
הסתר הכל