מערכת מ​קוונת בעלת ממשק אינטרנטי לטיפול בשיפוט עבודות דוקטורט

הנחיות להגשת העבודה תחת חוצץ "הנחיות להגשת העבודה לשיפוט"

לאחר אישור העבודה ע"י המנחה/ים, נא להעביר לרכזת בי"ס קרייטמן, הודעה במייל על בקשתך למסור את העבודה לשיפוט.
הגשת העבודה לשיפוט מתבצעת באופן מקוון, באמצעות קישור שיישלח אליך. 

​לכניסה למערכת​ הגשת הדוקטורט


אם נתקלתם בבעיה עם המערכת אנא פנו לבי''ס קרייטמן, באימייל או טלפונית.

מחשוב תהליך שיפוט עבודות דוקטורט-חברי סגל וסטודנטים ​​מערכת לקביעת מנחה ונושא


להלן הנחיות וכניסה למערכת קביעת נושא ומנחה

לכניסה למערכת קביעת מנחה ונושא


 אם נתקלתם בבעיה עם המערכת אנא פנו לבי''ס קרייטמן, באימייל או טלפונית.​​מערכת מקוונת לטיפול בהצעת מחקר


לאחר שהצעת מחקר חתומה ע"י מנחה ויו"ר מחלקתי , נא להעביר לרכזת ביה"ס קרייטמן בדוא"ל , את הצעת המחקר חתומה ע"י מנחה/ים .
לאחר מכן, יישלח לך דוא"ל , להטעין את הצעת המחקר במערכת הממוחשבת. העותק האלקטרוני חייב להיות חתום וזהה לעותק שנשלח לרכזת בדוא"ל.

לכניסה למערכת הגשת הצעת ​המחקר


אם נתקלתם בבעיה עם המערכת אנא פנו​ לצוות בי''ס קרייטמן.


הצג הכל
הסתר הכל