​​ קוד אתי אקדמי ​The ​​Ethical Code 


​שמות חברי ​​ועדת האתיקה:

פרופ' חבר בדימוס יצחק (יאני) נבו, יו"ר​

​פרופ' חבר לאה גבר, נציגת הפקולטה למדעי הטבע

פרופ' חבר עופר דונחין, נציג הפקולטה למדעי ההנדסה

פרופ' חבר בדימוס יצחק נבו, נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברה

פרופ' אלן יוטקוביץ, נציג הפקולטה למדעי הבריאות

פרופ' אסנת גילאור, נציגת המכונים לחקר המדבר

פרופ' חבר אמיר שני, נציג הפקולטה לניהול

עו"ד אורי כרמל, נציג ציבור

​פרופ' איציק מזרחי, מ"מ נציגת הפקולטה למדעי הטבע

פרופ' חבר מרק שוורצמן, מ"מ נציג הפקולטה למדעי ההנדסה

פרופ' חבר רועי זולטן, מ"מ נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברה

פרופ'  רותי פרברי, מ"מ נציג הפקולטה למדעי הבריאות

פרופ' חבר מרב סיפן, מ"מ נציג המכונים לחקר המדבר

​ד"ר עמוס שור מ"מ, נציג הפקולטה לניהולפניות​​ לוועדת אתיקה יש להעביר למרכזת הוועדה, גב' רותם שטיוי בכתובת shtivir@bgu.ac.il