קוד אתי אקדמי עדכון 2014.pdfקוד אתי אקדמי עדכון - 2.11.2014 

v1-קוד_אתי-_גרסה_באנגלית.pdfThe Ethical Code 

להלן שמות חברי ועדת האתיקה:

 • פרופ' אמריטוס   יצחק גלעד - יו"ר      

 • פרופ' חבר         לאה גבר- נציגת הפקולטה למדעי הטבע                                      

 • פרופ' חבר         עמיאל ישעיה- נציג הפקולטה למדעי ההנדסה                              

 • פרופ' חבר         יצחק נבו- נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברה                             

 • פרופ'               אלן יוטקוביץ- נציג הפקולטה למדעי הבריאות             

 • פרופ' אמריטוס  שאול שורק-  נציג המכונים לחקר המדבר

 • ד"ר                   דינה ון-דייק- נציגת הפקולטה לניהול      

 • עו"ד                 מרקו ברקוביץ- נציג ציבור   

 • ממלאי מקום:

  • פרופ' אמריטוס  אורי אברהם - מ"מ נציגת הפקולטה למדעי הטבע                                      

  • פרופ'              בעז רפאלי - מ"מ נציג הפקולטה למדעי ההנדסה                              

  • פרופ' חבר        עדו גייגר - מ"מ נציג הפקולטה למדעי הרוח והחברה                             

  • פרופ' חבר        יעקב בכנר - מ"מ נציג הפקולטה למדעי הבריאות             

  • פרופ' אמריטוס  עמוס זמל -  מ"מ נציג המכונים לחקר המדבר

  • ד"ר                 אמיר שני - מ"מ נציגת הפקולטה לניהול      

 •  

פניות לוועדת אתיקה יש להעביר למרכזת הוועדה, גב' טלי מורנו בכתובת talim@bgu.ac.il