​​​​​מירה גולומב - המזכיר האקדמי
מירה גולומב • יוליה סנדלר - עוזרת המזכיר האקדמי
  יוליה סנדלר


 • רוית נימן - ראש לשכת המזכיר האקדמי
  רוית


 • קארין נידם - רכזת ועדות משמעת וחריגים
  קארין נידם


  הדר אזולאי - נציבת קבילות הסטודנטים

 •  

 • אורנה ביטון - ראש מנהל התלמידים

 • מעיין קצב - ראש מדור רישום

 • זהר קורן - ראש מדור חשבונות סטודנטים


 • ד"ר שחר אברמוביץ' - מנהל מרכז חוסידמן 

 • טל רפאלי - ראש המרכז ללימודים קדם-אקדמיים

 • עדי זינגר -  ראש מדור ​בחינות

 • צביה אביש -  מנהלת המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ

 • ירדנה חכמון - רכזת מערכת שעות

​