​האוניברסיטה תמשיך לסייע לחברי/ות הסגל זוטר במימון רכישת  ציוד להוראה מקוונת בסמסטר א', תשפ"א (התקופה המאושרת להחזר היא בגין כל הרכישות שיבוצעו בפועל החל מ 01.09.2​020 ועד ל 01.12.2020) .

הגשת בקשה להחזר תעשה באופן הבא:

דוקטורנטים/יות​  וחברי/ות סגל זוטר בעלי קרן קשרי מדע בינלאומיים

בקשות להחזרים לציוד שנרכש, ידווחו על-ידי חברי הסגל עצמאית כהוראת תשלום במערכת תפנית. הסעיף לחיוב הוא סעיף הקרן לקשרי מדע הבינלאומי האישית של חבר הסגל.

ניתן לקבל החזר עד לתקרה של 1500 ₪ ובכפוף להגשת חשבונית מס וקבלות מקוריות.

את אסמכתאות המקור (חשבונית מס וקבלה) יש לשלוח בדואר (חיצוני/פנימי) אל: מדור הנה"ח, לידי אירית סלמה לחילופין להניח בתיבת הדואר בכניסה למדור הנה"ח. שימו לב, אין קבלת קהל.

​במקרים בהם אין לחבר/ת הסגל גישה למערכת תפנית או לשאלות בנושא, ניתן לפנות אל אירית סלמה בדוא"ל isalama@bgu.ac.il או בטלפון 08-6472603.

 

עמיתי הוראה/עוזרי הוראה בעלי מינוי בפעיל בסמסטר א' תשפ"א

בקשות להחזרים לציוד שנרכש, ידווחו כהוראת תשלום במערכת תפנית על ידי רוני דפני מלשכת הרקטור. הסעיף לחיוב הוא סעיף הקרן לעמיתי הוראה.

ניתן לקבל החזר עד לתקרה של 500 ₪ ובכפוף להגשת חשבונית מס וקבלות מקוריות.  

את אסמכתאות המקור (חשבונית מס וקבלה) יש לשלוח בדואר (חיצוני/פנימי) אל:
רוני דפני, לשכת הרקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, ת.ד 653
או להניח בתא הדואר של  "לשכת הרקטור" הממוקם בבניין הסנאט (71), קומה 0  ליד המעליות. שימו לב, אין קבלת קהל.

​לשאלות בנושא ניתן לפנות אל רוני דפני בדוא"ל:nesiot@bgu.ac.il  או בטלפון 6428418 -08.

 ​לתשומת ליבכם:

  1. לא ניתן לנצל את שתי הקרנות (קקמ"ב + קרן עמיתי הוראה) בו זמנית לרכישה אחת.
  2. ההחזר מותנה בעמידה בתנאי הזכאות.
  3. הוראות התשלום יתאפשרו  החל מ 01.10.2020, תחילת שנה"ל תשפ"א.
  4. סכום זה יקוזז מההקצאה השנתית לחבר/ת הסגל בהתאם לנהלי הקרן לעמיתי הוראה.