החזר עבור רכישת ציוד עזר להוראה מקוונת, סמסטר א', תשפ"א​​

האוניברסיטה תמשיך לסייע לחברי/ות הסגל זוטר במימון רכישת  ציוד להוראה מקוונת בסמסטר א', תשפ"א (התקופה המאושרת להחזר היא בגין כל הרכישות שיבוצעו בפועל החל מ 01.09.2​020 ועד ל 01.12.2020) .

הגשת בקשה להחזר תעשה באופן הבא:

דוקטורנטים/יות​  וחברי/ות סגל זוטר בעלי קרן קשרי מדע בינלאומיים


בקשות להחזרים לציוד שנרכש, ידווחו על-ידי חברי הסגל עצמאית כהוראת תשלום במערכת תפנית. הסעיף לחיוב הוא סעיף הקרן לקשרי מדע הבינלאומי האישית של חבר הסגל.

ניתן לקבל החזר עד לתקרה של 1500 ₪ ובכפוף להגשת חשבונית מס וקבלות מקוריות.

את אסמכתאות המקור (חשבונית מס וקבלה) יש לשלוח בדואר (חיצוני/פנימי) אל: מדור הנה"ח, לידי אירית סלמה לחילופין להניח בתיבת הדואר בכניסה למדור הנה"ח. שימו לב, אין קבלת קהל.

​במקרים בהם אין לחבר/ת הסגל גישה למערכת תפנית או לשאלות בנושא, ניתן לפנות אל אירית סלמה בדוא"ל isalama@bgu.ac.il או בטלפון 08-6472603.

 

עמיתי הוראה/עוז​​רי הוראה בעלי מינוי בפעיל בסמסטר א' תשפ"א


בקשות להחזרים לציוד שנרכש, ידווחו כהוראת תשלום במערכת תפנית על ידי רוני דפני מלשכת הרקטור. הסעיף לחיוב הוא סעיף הקרן לעמיתי הוראה.

ניתן לקבל החזר עד לתקרה של 500 ₪ ובכפוף להגשת חשבונית מס וקבלות מקוריות.  

את אסמכתאות המקור (חשבונית מס וקבלה) יש לשלוח בדואר (חיצוני/פנימי) אל:

רוני דפני, לשכת הרקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, ת.ד 653

או להניח בתא הדואר של  "לשכת הרקטור" הממוקם בבניין הסנאט (71), קומה 0  ליד המעליות. שימו לב, אין קבלת קהל.

​לשאלות בנושא ניתן לפנות אל רוני דפני בדוא"ל:nesiot@bgu.ac.il  או בטלפון 6428418 -08.

 ​לתשומת ליבכם:

 1. לא ניתן לנצל את שתי הקרנות (קקמ"ב + קרן עמיתי הוראה) בו זמנית לרכישה אחת.
 2. ההחזר מותנה בעמידה בתנאי הזכאות.
 3. הוראות התשלום יתאפשרו  החל מ 01.10.2020, תחילת שנה"ל תשפ"א.
 4. סכום זה יקוזז מההקצאה השנתית לחבר/ת הסגל בהתאם לנהלי הקרן לעמיתי הוראה.  


החזר עבור רכישת ציוד עזר להוראה מקוונת, סמסטר ב' תשפ"א

לחברי/ות הסגל הזוטר שלום רב,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב תסייע לחברי/ות הסגל הזוטר במימון רכישת ציוד להוראה מקוונת גם  בסמסטר ב', תשפ"א וזאת בתנאי שלא קיבלו החזר על כך בסמסטר א' תשפ"א.

התקופה המאושרת להחזר היא בגין כל הרכישות שיבוצעו בפועל החל מ-25.12.2020 ועד 13.04.2021 בלבד.
הגשת בקשה להחזר תעשה באופן  הבא:

עמיתי הוראה/​​​עוזרי הוראה (ללא יתרה בקרן קשרי מדע)


בקשות להחזר לציוד שנרכש על ידי עמיתי הוראה/ עוזרי הוראה בעלי מינוי פעיל בסמסטר ב' תשפ"א שלא קיבלו החזר בסמסטר א' תשפ"א, ידווחו כהוראת תשלום במערכת תפנית על ידי רוני דפני מלשכת הרקטור. הסעיף לחיוב הוא סעיף הקרן לעמיתי הוראה.

ניתן לקבל החזר עד לתקרה של 500 ₪ ובכפוף להגשת חשבונית מס וקבלות מקוריות.

את אסמכתאות המקור (לא חומר סרוק/מצולם ולא "העתק") יש לשלוח בדואר (חיצוני/פנימי) אל:

רוני דפני, לשכת הרקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, ת.ד 653

או להניח בתא הדואר של  "לשכת הרקטור", הממוקם בבניין הסנאט (71), קומה 0  ליד המעליות.

שימו לב, אין קבלת קהל. 

לשאלות בנושא ניתן לפנות אל רוני דפני בדוא"ל:nesiot@bgu.ac.il . יש לציין שם מלא, מספר ת.ז, סוג המינוי (עמית הוראה/עוזר הוראה) והמחלקה בה הנך מועסק/ת.

עמיתי הוראה/ ועוזרי הוראה, שימו לב:

 1. יש לבדוק את סוג המינוי במחלקה בה המינוי הוזן.

 2. ניתן לנצל קרן אחת (קקמ"ב/קרן עמיתי הוראה) במהלך הסמסטר. במידה וקיימת יתרה לחבר/ת הסגל בקרן קשרי מדע בינלאומיים, יש לנצל אותה ולהשתמש בה.

 3. הזכאות היא חד פעמית לשנת תשפ"א (שנה אקדמית 01.10.2020-30.09.2021).

 4. סכום זה יקוזז מההקצאה השנתית לחבר/ת הסגל בהתאם לנהלי הקרן לעמיתי הוראה.

 5. התמיכה היא עבור החזר הוצאות לטובת ציוד הקשור באופן ישיר להוראה מקוונת (מצלמת רשת/ מיקרופון/ אוזניות  וכו'). לא יינתן החזר על רכישת ציוד משרדי (כיסא/ דפים/ דיו למדפסת וכו')

 6. החשבונית תכלול את שם חבר/ת הסגל, פירוט הרכישה, עלות ותאריך. הקבלה תכלול את דרך התשלום ופירוט.

 7. "הזמנה" לצורך העניין לא תשמש כתחליף ל"חשבונית" או "קבלה".

 8. ההחזר יינתן בהתאם לעמידה בזכאות.

 9. לא יטופלו בקשות להחזר על סמסטר ב'  שיועברו לאחר התאריך 30.04.2021

 

דוקטורנטים/יות  וחברי/ות סגל זוטר בעלי יתרה בקרן קשרי מדע בינלאומיים


בקשות להחזר לציוד שנרכש, ידווחו על -ידי חבר/ת הסגל באופן עצמאי כהוראת תשלום במערכת תפנית. הסעיף לחיוב הוא סעיף הקרן לקשרי מדע הבינלאומי האישית של חבר/ת הסגל.

שימו לב, הזכאות היא חד פעמית.

את יתרת הקרן ניתן לבדוק דרך קיוסק המידע​

ניתן לקבל החזר עד לתקרה של 1,500 ₪ ובכפוף להגשת חשבונית מס וקבלות מקוריות.

במקרים בהם לחבר/ת הסגל אין גישה למערכת תפנית או לשאלות בנושא, יש לפנות אל:
אירית סלמה בדוא"ל isalama@bgu.ac.il או בטלפון 08-6472603.

​את אסמכתאות המקור (חשבונית מס וקבלה) יש לשלוח בדואר (חיצוני/פנימי) אל: מדור הנה"ח, לידי אירית סלמה. לחילופין ,להניח בתיבת הדואר בכניסה למדור הנה"ח. שימו לב, אין קבלת קהל.