​מתוך מחויבות לערכים של כבוד הדדי והגינות כלפי עובדיה ותלמידיה  הציבה האוניברסיטה בפניה מטרה- למנוע הטרדה מינית בקרב העובדים והסטודנטים.

החוק למניעת הטרדה מינית  משנת 1998 מחייב כל ארגון או גוף ציבורי  בארץ להדריך את עובדיו  ותלמידיו בנושא מניעת הטרדה מינית.

הקורס למניעת הטרדה מינית הינו לומדה המאפשרת הכרת החוק למניעת הטרדה מינית ומסבירה באופן פשוט מה מוגדר כיום כהטרדה מינית על פי החוק.

נהלי האוניברסיטה בנושא זה ניתנים לגישה  מאתר דף הבית של האוניברסיטה ומופיעים באופן מקוצר על גבי פוסטרים  הפזורים על לוחות המודעות ברחבי הקמפוסים ( באר-שבע, שדה בוקר ואילת) וכוללים גם  את פרטי הנציבה וסגניה.

לומדה זו מוגדרת כ"קורס חובה" לכל סטודנט/ית בכל התארים ובכל תחומי הלימוד באוניברסיטה, כולל משתלמי בתר- דוקטור, למעט משתלמי בתר - דוקטורט הרשומים לתקופה של עד שישה חודשים.

אנא קרא/י היטב את ההוראות המופיעות להל"ן על מנת לעבור בהצלחה את תהליך הלימוד.

הקורס הנו קורס מקוון המורכב משלושה חלקים, לומדה מקוונת המציגה את עקרונות החוק למניעת הטרדה מינית, מבדק בן 8 שאלות ולבסוף בוחן סופי בן 5 שאלות. יש לבצע את הקורס אחת לתואר, בכל רמות התואר ובכל המחלקות באוניברסיטה. חובה להשלים את הקורס במהלך השנה הראשונה ללימודי תואר.

 

ההרשמה לקורס נעשית באופן עצמאי:

אתר האוניברסיטה => לסטודנטים => שירותי מידע אישי=> רישום לקורס "לומדה למניעת הטרדה מינית" 

תוך 24 שעות מרגע ההרשמה הלומדה תופיע במודל:

אתר האוניברסיטה => לסטודנטים =< תחת "מידע אקדמי" => הוראה מתוקשבת moodle => כניסה ע"י שם משתמש וסיסמא של האוניברסיטה => הקורסים שלי.

חשוב!! יש לקרוא בעיון את ההוראות לביצוע הלומדה בעמוד הבית של הקורס לפני הפעלת הלומדה.

 

יש לבצע את הקורס עד סוף הסמסטר. סטודנטים שלא ישלימו את הלומדה במועד ינקטו נגדם סנקציות ותחסם גישתם למערכת המידע האישי (צפייה בציונים, הפקת אישורים וכו').

סטודנטים ותיקים שטרם השלימו את הלומדה וכעת נחסמה גישתם למערכת המידע האישי – כדי לשחרר את החסימה עליכם להירשם ללומדה ולהשלימה בהקדם!


בכל שאלה נוספת ניתן לפנות במייל, בצירוף שם מלא ומס' ת.ז. לדוא"ל:
masscourse@post.bgu.ac.il