סוג
  
תיאור מסמך
  
הפרק הכללי של התקנון האקדמי.pdfהפרק הכללי של התקנון האקדמי
התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים.pdfהתאמות לסטודנטים המשרתים במילואים
חוק זכויות הסטודנט.pdfחוק זכויות הסטודנט
childbirth_pregnancy.pdfכללי התאמות לסטודנטים בעקבות הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה
plagiarism_eng.pdfכללי ציטוט באנגלית- Quoting and use of former knowledge
plagiarism_heb.pdfכללי ציטוט ושימוש בידע קודם - לשימושכם בעת הכנת עבודות
נוהל בחינות אוניברסיטאי - מעודכן דצמבר 2018.pdfנוהל בחינות אוניברסיטאי - מעודכן דצמבר 2018
academic_chairs.docנוהל קתדרה לעתודה מדעית
parallel.docנספח א' - תקנות למינויים, העלאות וקביעות במסלול המקביל
assistants.docנספח ב' - תקנות מינויים לעוזרי הוראה, אסיסטנטים, מדריכים ומורי משנה
vacations.docנספח ג' - תקנון חופשות השתתפות בכנסים והקרן לקשרי מדע בינלאומיים
fellows.docנספח ד' - תקנות למינויים העלאות בדרגה וקביעות במסלול עמיתים
Students_discipline.pdfנספח ט"ו- תקנון משמעת סטודנטים
politics and public regulation.pdfנספח ט"ו- תקנות לפעילות ציבורית ופוליטית
MA_humsos.docנספח ט"ז- תקנות וסדרי לימודים לקראת התואר מוסמך בפקולטה למדעי הרוח והחברה
Engn.docנספח י"ג - תקנון ללימודי מוסמכים הפקולטה למדעי ההנדסה
natural.docנספח י"ד - תקנות וסדרי לימודים לקראת התואר "מגיסטר" בפקולטה למדעי הטבע
Honorary.docנספח יא - תקנון להענקת דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד
נספח יב לתקנון האקדמי- תקנות לדר לפילוסופיה.pdfנספח יב- תקנות וסדרי לימודים לתואר ד"ר לפילוסופיה
cathedras.docנספח כ"ג - נוהל קתדראות
BIDR.docנספח כ"ד - תקנון המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין
Research_centers.docנספח כ"ה- תקנון מרכזי מחקר
Fohs.docנספח כ"ו - תקנון וסדרי לימודים לקראת התואר מוסמך בפקולטה למדעי הרפואה
נספח כז-_תקנון_משמעת_סגל_אקדמי.pdfנספח כ"ז- תקנון משמעת סגל אקדמי
Humphrey.docתקנון המכון לאקולוגיה חברתית ע"ש הוברט המפרי
econ.docתקנון המרכז למחקר כלכלי ליד המכון לחקר המדבר
Colleagues.docתקנות הענקת תואר "עמית כבוד"