סוג
  
שם
  
כותרת
  
2024.pdf2024הפרק הכללי של השנתון - תשפ"ד
2023.pdf2023הפרק הכללי של השנתון - תשפ"ג
2022.pdf2022הפרק הכללי של השנתון- תשפ"ב
2021.pdf2021הפרק הכללי של השנתון - תשפ"א
2020.pdf2020הפרק הכללי של השנתון - תש"ף
2019.pdf2019הפרק הכללי של השנתון - תשע"ט
2018.pdf2018הפרק הכללי של השנתון - תשע"ח
2017.pdf2017הפרק הכללי של השנתון - תשע"ז
2016.pdf2016הפרק הכללי של השנתון - תשע"ו
2015.pdf2015הפרק הכללי של השנתון - תשע"ה
2014.pdf2014הפרק הכללי של השנתון - תשע"ד
2013.pdf2013הפרק הכללי של השנתון - תשע"ג
2012.pdf2012הפרק הכללי של השנתון - תשע"ב
2011.pdf2011הפרק הכללי של השנתון - תשע"א