כללים לקבלת תמיכה למלגאים תלמידי תואר שני, שלישי ומשתלמי בתר-דוקטורט.

טופס בקשה לקבלת סיוע

הנחיות למלגאים - כללים לקבלת תמיכה. עודכן בספטמבר 2017

טופס הצהרה והתחייבות – סיור לימודי בחו"ל

 

Request Form for Funding Advanced Studies

Central Fund for Advanced Study for Scholarship Students - Rules for Receiving Support 
Updated September, 2017