נציבת קבילות (תלונות) הסטודנטים – הדר אזולאי

פרטים ליצירת קשר:
ombudsman@post.bgu.ac.il

פקס: 08-6479480 (מזכירות אקדמית)

בפנייתכם לנציב יש למלא את הפרטים הבאים:

• שם מלא, מחלקה, מסלול, שנה בתואר.
• תיאור המקרה בקצרה.
• האם פניתם למחלקה/פקולטה - במידה וכן יש לצרף את תשובתם.
• מסמכים/התכתבויות רלוונטיות למקרה.נוהל נציב קבילות הסטודנטים