​​​נציבת קבילות חברי הסגל האקדמ​י – פרופ' חבר בדימוס טובה פורטי 
tforti@bgu.ac.il

שעות קבלה – בניין דילר, חדר 440 
בתיאום מראש באמצעות הדוא"ל

מטרות​: 

נציב הקבילות ישרת את חברי הסגל האקדמי. נציב הקבילות הינו דמות עצמאית המסייעת בפתרון בעיות והפועלת כדי להבטיח שכל חברי קהילת האוניברסיטה יקבלו יחס שוויוני והגון. נציב הקבילות יכול לתת עזרה פורמאלית ובלתי פורמאלית כדי לפתור קונפליקטים הקשורים לסביבת העבודה והלמידה באוניברסיטה.

ראוי שאדם החש שנפגע יזכה, בזכות ולא בחסד, לשוחח על תחושותיו, לחשוב על פתרונות, ואף, בהסכמתו המפורשת, בבדיקה מעמיקה של טענתו. חשוב שהבדיקה תיעשה על פי הנחיות קבועות החלות על כולם, בכל זמן נתון, ועל פי התקנון האקדמי באוניברסיטה. תפקיד נציב הקבילות נועד לאפשר הקשבה, גישור, מציאת פתרונות, בדיקה, ומתן המלצות לפעולה לרקטור. כל חבר סגל אקדמי יוכל לפנות לנציב הקבילות ולשטוח את תלונתו​.

חברי הוועדה​ המייעצת לנציבת קבילות חברי סגל:​
פרופ' חבר רון כשר
​פרופ' אורלי שריד
​ד"ר ירון להב

נוהל נציב קבילות חברי סגל אקדמי
נהלי ועדה מייעצת לנציב קבילות חברי סגל אקדמי