לשכת הרקטור

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
טלפון
  
דוא"ל
  
פרופ' חיים היימסרקטור61223rector@bgu.ac.il
פרופ' גל דבוטוןhttps://edit.bgu.ac.il/rector/StaffImages/gal.jpgמשנה לרקטור 79359vicerector@bgu.ac.il     
בת-אל גוזלןעוזרת ראשית לרקטור61238hirik@bgu.ac.il
טלי מורנוראש לשכה61223talim@bgu.ac.il
רוני דפנירוני דפנימרכזת השתלמויות חו"ל28418nesiot@bgu.ac.il
מירה חיוןhttp://edit.bgu.ac.il/rector/StaffImages/2019_01_09_057.jpgמרכזת מינויים וקליטה77528mirah@bgu.ac.il
יוליה שפושניקיוליה שפושניקמזכירת המשנה לרקטור79359yuliage@bgu.ac.il
יעל גולן דבורה זקרכזת וועדות אקדמיות וגמלאים77786yaelgolan@bgu.ac.il
איב לי פרלמןאיב לי פרלמןמרכזת ועדות הערכה77149erabgu@bgu.ac.il
דיליה סיגלרהמשרד לסגל אקדמי חדש61200dilya@bgu.ac.il
נטשה כשר נטשה כשר מנתחת נתונים אקדמיים28748kashern@bgu.ac.il

מזכירות אקדמית

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
טלפון
  
דוא"ל
  
מירה גולומבמירה גולומבהמזכיר האקדמי53407acadsec@bgu.ac.il
יוליה סנדלריוליה סנדלרעוזרת המזכיר האקדמי72108shapiro@bgu.ac.il
איילה אנגדהאיילה אנגדהראש לשכה61224nuonuo@bgu.ac.il
רותם קנררותם קנררכזת ועדות משמעת וחריגים61201weinerro@bgu.ac.il