לשכת הרקטור

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
טלפון
  
דוא"ל
  
פרופ' חיים היימסhttps://edit.bgu.ac.il/rector/StaffImages/Chaim-Hames.jpgרקטור08-6461223rector@bgu.ac.il
פרופ' גל דבוטוןhttps://edit.bgu.ac.il/rector/StaffImages/gal.jpgמשנה לרקטור 08-6479359vicerector@bgu.ac.il     
פרופ' תימור מלמדפרופ' תימור מלמדסגן הרקטור לענייני הוראה08-6479359prorector@bgu.ac.il
אילנית סרדראילנית סרדרעוזרת ראשית לרקטור08-6461238sarder@bgu.ac.il
רותם שטיויראש לשכה08-6461223shtivir@bgu.ac.il
מירה חיוןhttp://edit.bgu.ac.il/rector/StaffImages/2019_01_09_057.jpgמרכזת מינויים וקליטה08-6477528mirah@bgu.ac.il
רוני דפנירוני דפנימרכזת השתלמויות חו"ל08-6428418nesiot@bgu.ac.il
נועה פרג'רכזת המשנה לרקטור08-6479359noaelm@bgu.ac.il
ולריה לוקטיונוב ולריה לוקטיונוב רכזת וועדות אקדמיות וגמלאים08-6477786valeriya@bgu.ac.il
איב לי פרלמןאיב לי פרלמןמרכזת ועדות הערכה08-6477149erabgu@bgu.ac.il
דיליה סיגלרhttps://edit.bgu.ac.il/rector/StaffImages/dilya.jpgהמשרד לסגל אקדמי חדש08-6461200dilya@bgu.ac.il
נטשה כשר נטשה כשר מנתחת נתונים אקדמיים08-6428748kashern@bgu.ac.il

מזכירות אקדמית

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
טלפון
  
דוא"ל
  
מירה גולומבמירה גולומבהמזכיר האקדמי08-6461224acadsec@bgu.ac.il
יוליה סנדלריוליה סנדלרעוזרת המזכיר האקדמי08-6472108shapiro@bgu.ac.il
רוית נימןרוית נימןראש לשכה08-6461224academicsec@bgu.ac.il
קארין נידםקארין נידםרכזת ועדות משמעת וחריגים08-6461201nidamk@bgu.ac.il