לשכת הרקטור

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
טלפון
  
דוא"ל
  
פרופ' חיים היימסhttps://edit.bgu.ac.il/rector/StaffImages/Chaim-Hames.jpgרקטור61223rector@bgu.ac.il
פרופ' גל דבוטוןhttps://edit.bgu.ac.il/rector/StaffImages/gal.jpgמשנה לרקטור 79359vicerector@bgu.ac.il     
פרופ' תימור מלמדפרופ' תימור מלמדסגן הרקטור לענייני הוראה79359prorector@bgu.ac.il
אילנית סרדראילנית סרדרעוזרת ראשית לרקטור61238sarder@bgu.ac.il
טלי מורנוhttps://edit.bgu.ac.il/rector/StaffImages/TM.jpgראש לשכה61223talim@bgu.ac.il
מירה חיוןhttp://edit.bgu.ac.il/rector/StaffImages/2019_01_09_057.jpgמרכזת מינויים וקליטה77528mirah@bgu.ac.il
רוני דפנירוני דפנימרכזת השתלמויות חו"ל28418nesiot@bgu.ac.il
יוליה שפושניקיוליה שפושניקמזכירת המשנה לרקטור79359yuliage@bgu.ac.il
ולריה לוקטיונוב ולריה לוקטיונוב רכזת וועדות אקדמיות וגמלאים77786valeriya@bgu.ac.il
איב לי פרלמןאיב לי פרלמןמרכזת ועדות הערכה77149erabgu@bgu.ac.il
דיליה סיגלרhttps://edit.bgu.ac.il/rector/StaffImages/dilya.jpgהמשרד לסגל אקדמי חדש61200dilya@bgu.ac.il
נטשה כשר נטשה כשר מנתחת נתונים אקדמיים28748kashern@bgu.ac.il

מזכירות אקדמית

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
טלפון
  
דוא"ל
  
מירה גולומבמירה גולומבהמזכיר האקדמי53407acadsec@bgu.ac.il
יוליה סנדלריוליה סנדלרעוזרת המזכיר האקדמי72108shapiro@bgu.ac.il
איילה אנגדהאיילה אנגדהראש לשכה61224nuonuo@bgu.ac.il
קארין נידםרכזת ועדות משמעת וחריגים61201nidamk@bgu.ac.il