​האגף להערכת איכות והבטחתה במועצה להשכלה גבוהה בודק מדי שנה בהתאם לתוכנית החומש האגפית, מספר תחומים שיעברו הערכה חיצונית על ידי ועדת מומחים בינ"ל.

נכון לשנת 2016, 54 תחומי לימוד, ביותר מ – 300 מחלקות, עברו הערכה על ידי ועדות האגף.

הבדיקה של התחומים הנבחרים רלוונטית לתוכניות בעלות הסמכה קבועה, ולאחרונה גם המכללות האקדמיות לחינוך.

תהליך ההערכה מתחיל במוסד במסגרת כתיבת “דו"ח הערכה עצמית" של המחלקה והמוסד. הדו"ח נכתב באנגלית בהתאם להנחיות האגף וכולל מידע מקיף ומפורט מאוד לגבי המוסד, המחלקה ותוכנית הלימודים.

לאחר גיוס ועדה בינ"ל הכוללת בממוצע 6 חברים מובילים בתחום המוערך, מתקיימים ביקורים בכל מוסד.

במסגרת הביקור, הוועדה ורכזת הוועדה נפגשים עם ראשי המוסד, ראשי התוכנית, סגל, סטודנטים ובוגרים, וכן מסיירת במוסד.

לאחר הביקורים, הוועדה כותבת דו"ח מקיף המתייחס לנקודות לשיפור ולשימור בתוכנית הלימודים הנבדקת וכן המלצות ליישום. בנוסף, נכתב דו"ח כללי המתייחס לנעשה בתחום ברמה הלאומית.

דו"חות הוועדה מוצגים בפני תתי ועדות המל"ג וכן במסגרת מליאת המל"ג. חברי המל"ג דנים לעומק בתכנים ובהמלצות הוועדה, ומצביעים על החלטות בנוגע לאימוץ המלצות הוועדה.

יישום ההחלטות נבדק לאורך זמן על ידי האגף ובאמצעות סוקר חיצוני (לרוב יו"ר הוועדה הבינ"ל).

לכלל דו"חות ההערכה באתר המל"ג


לשאלות ובירורים ניתן לפנות לאיב לי פרלמן, מרכזת וועדות הערכה, במייל erabgu@bgu.ac.il