​פרופ' צבי הכהן 2010-2018​

פרופ' ג'ימי וינבלט 2002-2010

פרופ' נחום פינגר 1994-2002

פרופ' דב בהט  1990-1994

פרופ' אברהם תמיר 1986-1990

פרופ' חיים אילתה 1984-1986

פרופ' דוד וולף  1979-1984

פרופ' משה רוזן  1974-1979

פרופ' צבי פלח  1973-1974

​פרופ' חיים חנני 1970-1973​