​​​​
 ⁉​לעמוד שאלות ​ותשובות נפוצות בנושא השתלמויות אקדמיות בחו"ל »​​​

 ⁉​​ לעמוד שאלות ​ותשובות נפוצות בנושא הגשת טופס בקשת​ נסיעה לחו"ל בתפקיד/סגל מנהלי וטכני »​​​


המערכת הממוחשבת להגשת בקשה להשתלמות אקדמית בחו"ל מיועדת לאוכלוסיות הבאות:

 1. סגל אקדמי בכיר
 2. סגל אקדמי קליני בכיר

 3. סגל אקדמי זוטר/קליני זוטר- סטודנטים בעלי מינוי הצובר קרן קשרי מדע

 4. גמלאים סגל אקדמי

 5. גמלאים סגל קליני אקדמי 

 6. ​סטודנטים בעלי גישה למערכת e-Tafnit


ה​גשת ב​​קשה במערכת הממוחשבת:

שימו לב: על בקשת ההשתלמות להגיע לתור העבודה של מרכזת השתלמויות חו"ל לפחות חודש לפני ההשתלמות.

מערכת נסיעות חו"ל - בקשה לנסיעה לחו"ל – סגל אקדמי | מתוך רשתות האוניברסיטה >> 

שימו לב: את הבקשות ניתן להזין ממחשבי האוניברסיטה או מבית החולים סורוקה.

מערכת נסיעות חו"ל - בקשה לנסיעה לחו"ל – סגל אקדמי | מחוץ לרשת האוניברסיטה >>

על מנת להתחבר למערכת נסיעות חו"ל מחוץ לרשת האוניברסיטה עליך להיות בעל גישה VPN.

תהליך אישור ב​​קשה במערכת:

בקשה הנשלחת באמצעות המערכת הממוחשבת מועברת לאישור ממונה ישיר (לא מנחה) ​ אישור תקציבן/ית אישור רכזת השתלמויות חו"ל (לפי תור עבודה) אישור הבקשה או דחייה נשלח במייל אוטומטי ממערכת  e-tafnit לחבר/ת הסגל.


ה​גשת ב​​קשה​ בטופס ידני לאוכלוסיות מיוחדות:

​​האוכלוסיות הר"מ נדרשות להגיש בקשה באופן ידני (תחת אוכלוסיות מיוחדות) בליווי המסמכים הנדרשים, לאימייל nesiot@bgu.ac.il
 1. עמיתי הוראה

 2. מורים מן החוץ

 3. עוזרי הוראה

 4. יועצים חיצוניים

 5. סטודנטים ללא מינוי

תהליך אישור ב​​קשה שהוגשה באמצעות טופס ידני:

הבקשה ע"ג טופס ידני נשלחת במייל לטיפולה של מרכזת השתלמויות חו"ל, אשר מזינה את הבקשה למערכת הממוחשבת אישור תקציבן/ית אישור רכזת השתלמויות חו"ל (לפי תור עבודה) ​ אישור הבקשה או דחייה נשלח במייל אוטומטי ממערכת e-tafnit לחבר/ת הסגל או הסטודנט/ית.​

ה​גשת ב​​קשה להשתלמות בתפקיד / סגל מנהלי-טכני:

האוכלוסיות הר"מ נדרשות להגיש בקשה באופן ידני בליווי המסמכים הנדרשים, לאימייל nesiot@bgu.ac.il​ 

טופס בקשה לנסיעה בתפקיד בחו"ל

 1. חברי סגל מנהלי וטכני

 2. חברי סגל מנהלי וטכני תחת "תכנית ארסמוס"

 3. חבר סגל אקדמי הנוסע מתוקף תפקידו (לא במימון סעיפי מחקר/קרן קשרי מדע)

 4. חברי סגל מנהלי וטכני המועסקים בשכר כולל / חוזה אישי


 ⁉​​ לעמוד שאלות ​ותשובות נפוצות בנושא נסיעה בתפקיד לח​ו"ל »​​​

​תהליך אישור ב​​קשה להשתלמות בתפקיד / סגל מנהלי-טכני:

הבקשה ע"ג טופס ידני נשלחת במייל לטיפולה של מרכזת השתלמויות חו"ל   הועדה המייעצת מאשרת באופן עקרוני את הבקשה ומרכזת השתלמויות מזינה את הבקשה למערכת הממוחשבת  אישור תקציבן/ית  אישור סמנכ"ל מש"א  אישור מנכ"ל   (במידה שמדובר על נסיעה של חבר סגל אקדמי מתוקף תפקידו נדרש אישור הרקטור אישור הבקשה או דחייה נשלח במייל אוטומטי ממערכת e-tafnit לחבר/ת הסגל.


לשאלו​​ת בנושאים מנהלתיים הקשורים​ למערכת ולהגשת בקשות השתלמות לחו"ל:

מרכזת השתלמויות חו"ל
רוני דפני
nesiot@bgu.ac.il
08-6428418

 

לת​​מיכה טכנית במערכת השתלמויות חו"ל:

סווטה מריאנצ'יק, מיישמת ומרכזת מערכות מחשוב
טלפון: 08-6472101
svetlanm@bgu.ac.il

עמנואל קימיאגרוב , מתכנת יישומי מערכות מידע
טלפון: 08-6472684
emmanuki@bgu.ac.il 


קישורים חשובים:

הנחיות להגשת בקשה להשתלמות שתתקיים במערכת ZOOM

מצגת הסבר למשתמש במערכת השתלמויות חו"ל
מסמכים נלווים להגשת הבקשה - חובה!

שימו ♥: אסמכתאות לבקשת השתלמות יש להגיש בשפה האנגלית או בעברית.
אסמכתאות בשפות אחרות יש להגיש בצירוף תרגום (לשפה האנגלית/עברית).

נוהל השתלמויות- עדכון מאי 2015

דו"ח הוצאות נסיעה אקדמית חו"ל 2020

נוהל נסיעות בתפקיד לחו"ל 

דו"ח הוצאות נסיעה מנהלתית לחו"ל 2020 

פרטים לגבי קבלת שירותי VPN >>

חוברת הסברים של מדור השתלמויות ונסיעות לחו"ל (מט"ח לשעבר)

רשימת הרפרנט/ית במדור השתלמויות ונסיעות לחו"ל (מט"ח לשעבר)
הנחיות בנושא הביטחון וביטוח ליוצאים לחו"ל

עדכון אזהרות מסע - חגי תשרי תש"ף
טופס הצהרה נלווה לבקשת השתלמות

​השתלמויות בארץ:

הטיפול בהשתלמויות בארץ הינו באחריות אגף הכספים בלבד. בלינק מטה ניתן למצוא מידע רלוונטי תחת הקטגוריה "כנסים והשתלמויות בארץ" ​​