לעמוד שאלות ​ותשובות נפוצות בנושא השתלמויות חו"ל »​​​

     הנחיות משרד הבריאות לגבי נגיף הקורונה - חשוב!​

המערכת הממוחשבת להגשת בקשה להשתלמות אקדמית בחו"ל מיועדת לאוכלוסיות הבאות:

 1. סגל אקדמי בכיר
 2. סגל אקדמי קליני בכיר

 3. סגל אקדמי זוטר/קליני זוטר- סטודנטים בעלי מינוי הצובר קרן קשרי מדע

 4. גמלאים סגל אקדמי

 5. גמלאים סגל קליני אקדמי 

 6. ​סטודנטים בעלי גישה למערכת e-Tafnit


ה​גשת ב​​קשה במערכת:

שימו לב: על בקשת ההשתלמות להגיע לתור העבודה של מרכזת השתלמויות חו"ל לפחות חודש לפני ההשתלמות.

מערכת נסיעות חו"ל - בקשה לנסיעה לחו"ל – סגל אקדמי | מתוך רשתות האוניברסיטה >> 

שימו לב: את הבקשות ניתן להזין ממחשבי האוניברסיטה או מבית החולים סורוקה.

מערכת נסיעות חו"ל - בקשה לנסיעה לחו"ל – סגל אקדמי | מחוץ לרשת האוניברסיטה >>

על מנת להתחבר למערכת נסיעות חו"ל מחוץ לרשת האוניברסיטה עליך להיות בעל גישה VPN.

פרטים לגבי קבלת שירותי VPN >>

בקשה הנשלחת באמצעות המערכת הממוחשבת מועברת לאישור ממונה ישיר (לא מנחה) ​ אישור תקציבן/ית אישור רכזת השתלמויות חו"ל (לפי תור עבודה) אישור הבקשה או דחייה נשלח במייל אוטומטי ממערכת  e-tafnit לחבר/ת הסגל.


לשאלו​​ת בנושאים מנהלתיים הקשורים​ למערכת ולהגשת בקשות השתלמות לחו"ל:

מרכזת השתלמויות חו"ל
רוני דפני
nesiot@bgu.ac.il
08-6428418

 

לת​​מיכה טכנית במערכת השתלמויות חו"ל:

סווטה מריאנצ'יק, מיישמת ומרכזת מערכות מחשוב
טלפון: 08-6472101
svetlanm@bgu.ac.il

עמנואל קימיאגרוב , מתכנת יישומי מערכות מידע
טלפון: 08-6472684
emmanuki@bgu.ac.il ה​גשת​ ב​​קשה בטופס ידני:


בשלב זה, האוכלוסיות הבאות עדיין צריכות להגיש טופס בקש​ה להשתלמות – חבר/ת סגל אקדמי
Faculty Member Request for Funding Advanced Studies​

(תחת אוכלוסיות מיוחדות) בליווי המסמכים הנדרשים לאימייל nesiot@bgu.ac.il

 1. עמיתי הוראה

 2. מורים מן החוץ

 3. עוזרי הוראה

 4. יועצים חיצוניים

 5. סטודנטים ללא מינוי

הגשת בקשה ע"ג טופס ידני נשלחת במייל לטיפולה של מרכזת השתלמויות חו"ל, אשר מזינה את הבקשה למערכת הממוחשבת אישור תקציבן/ית אישור רכזת השתלמויות חו"ל (לפי תור עבודה) ​ אישור הבקשה או דחייה נשלח במייל אוטומטי ממערכת e-tafnit לחבר/ת הסגל או הסטודנט/ית.​

קישורים חשובים:

מצגת הסבר למשתמש במערכת השתלמויות חו"ל
מסמכים נלווים להגשת הבקשה

שימו ♥: אסמכתאות לבקשת השתלמות יש להגיש בשפה האנגלית או בעברית.
אסמכתאות בשפות אחרות יש להגיש בצירוף תרגום (לשפה האנגלית/עברית).

נוהל השתלמויות- עדכון מאי 2015

חוברת הסברים של מדור השתלמויות ונסיעות לחו"ל (מט"ח לשעבר)

רשימת הרפרנט/ית במדור השתלמויות ונסיעות לחו"ל (מט"ח לשעבר)
דו"ח הוצאות נסיעה חו"ל 2020

הנחיות בנושא הביטחון וביטוח ליוצאים לחו"ל
עדכון אזהרות מסע - חגי תשרי תש"ף
טופס הצהרה נלווה לבקשת השתלמות