משרד מדור השתלמויות ונסיעות חו"ל, בניין הסנאט, קומת הכניסה, חדרים 22-24.

קבלת קהל במדור השתלמויות ונסיעות לחו"ל:
בימים א'-ה' בין השעות 8:30 ל-12:00.
לבירורים והבהרות ניתן לפנות גם באמצעות הדואר האלקטרוני.

לנוחיותכם, להלן רשימת מספרי הטלפון, כתובות הדוא"ל ורשימת הפקולטות המטופלות על ידי עובדות המדור:

עירית ינקוביץ בלאג - רמ"ד השתלמויות ונסיעות חו"ל
טלפון: 08-6477762 פקס: 6472993
balag@bgu.ac.il


​אילנה נח – ע. רמ"ד השתלמויות ונסיעות חו"ל
טלפון: 6477951 פקס: 6472993
ilanan@bgu.ac.il

»​​ הפקולטה למדעי הבריאות
»​​ הפקולטה לניהול


דליה וקנין
טלפון: 6472602 פקס: 6472993
daliav@bgu.ac.il

»​​ הפקולטה למדעי הרוח והחברה​


דיאנה מרקוס
טלפון: 6472601 פקס: 6472993
dmarcus@bgu.ac.il

»​​ הפקולטה למדעי ההנדסה


»​​ סגל המכונים לחקר המדבר
»​​ מכון בן-גוריון לחקר ישראל הציונות ומורשת בן-גוריון

יש לפנות באופן זמני לעירית ינקוביץ
טלפון: 6477762 פקס: 6472993
balag@bgu.ac.il​​ 


אילנית בולגריו
טלפון: 6477699 פקס: 6472993
ilanitb@bgu.ac.il

»​​ הפקולטה למדעי הטבע   
»​​ נסיעות מנהלתיות בתפקיד   
»​​ קמפוס אילת


סלי אן נורדין
טלפון: 6461716 פקס: 6472993
sallyn@bgu.ac.il


רעיה שגיא
טלפון: 6461700 פקס: 6472993
sagiray@bgu.ac.il

 

לידיעתכם – ניתן לקבוע פגישות טלפונית/דרך המייל עם עובדות המדור.


​​​​​

Irit Yankovich-Balag, Head of Department

Tel. No. 08-6477762 Fax 08-6472993
E-Mail balag@bgu.ac.il 


Ilana Noah, Deputy Head of Dep. ,Referent of:

»​​ Faculty of Health Sciences (Clinical staff) 
»​​ ​Faculty of Business & Management

Tel No. 08-6477951 Fax 08-6472993
E-Mail ilanan@bgu.ac.il 


Diana Marcus, Referent of:

»​​
​ Referent of 
Faculty of Engineering Sciences

Tel. No. 08-6472601 Fax 08-6472993
E-Mail dmarcus@bgu.ac.il 


Dalia Vaknin, Referent of:

»​​
​ Faculty of Humanity and Social Sciences

Tel. No. 08-6472602 Fax 08-6472993
E-Mail daliav@bgu.ac.il 


Ilanit BulgarioReferent of:

»​​ Faculty of Natural Sciences
»​​ ​Eilat Campus

Tel. No. 08-6477699 Fax 08-6472993
E-Mail ilanitb@bgu.ac.il

​​​​