​​המדור עוסק בהכנת מכרזים, התקשרויות חוזיות והזמנות, ניהול חשבונות, בקרה תקציבית.

השירות ניתן ליחידות האגף במיזמי אחזקה, תפעול ובינוי בבניינים קיימים וכן לביטחון, בטיחות ובאופן ישיר ליזמים שונים. המדור נותן שירות גם לגורמי חוץ כמו מתכננים, מנהלי פרויקטים, קבלנים וספקים במסגרת המיזמים הנ"ל.

הפעילות מתבצעת בקמפוס מרקוס, קמפוס אילת,  קרית טוביהו, מכונים למחקר שימושי, הפקולטה למדעי הבריאות, בי"ח וטרינרי, מעונות הסטודנטים, שדה בוקר, מבנה מעגן ועוד.

 • הכנת מכרזים – הפעילות כוללת הכנת החומר הרלוונטי וניהול תהליך המכרז מול ועדת המכרזים בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ותקנות חוק חובת המכרזים. בנוסף מטפלת היחידה בהתקשרויות עם ספקים יחידים.

 • התקשרויות חוזיות והזמנות - המדור מכין חוזים והזמנות לאדריכלים, מתכננים, יועצים, מנהלי פרויקטים, קבלנים וספקים שונים במסגרת הנהלים ותקנות חוק חובת המכרזים.

 • ניהול חשבונות – קליטת החשבונות, בדיקתם ואישורם והעברתם לתשלום, בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

 • בקרה תקציבית – בקרה תקציבית שוטפת על התקציב השנתי של המיזמים מול ביצוע בפועל.

   

  אנשי קשר


  תמר ביתן - רמ"ד התקשרויות
  טל':08-6461022
  פקס: 08-6477663
  דוא"ל: tbittan@bgu.ac.il


  שמוליק חוטה - רכז התקשרויות
  08-6461080
  houta@bgu.ac.il 
   
  חיים בן-איון - רכז התקשרויות
  08-6428720
  ben-ion@bgu.ac.il
   
  הדס סולימני חיון, רכזת התקשרויות
  08-6461269
  hadassul@bgu.ac.il