היחידה עוסקת בהכנת מכרזים, התקשרויות חוזיות והזמנות, ניהול חשבונות, בקרה תקציבית.

השרות ניתן ליחידות האגף במיזמי אחזקה, משק, ובינוי בבניינים קיימים.
היחידה נותנת שירות גם לגורמי חוץ כמו מתכננים, מנהלי פרויקטים, קבלנים וספקים במסגרת המיזמים הנ"ל.

הפעילות מתבצעת בקמפוס מרקוס, קרית טוביהו, מכונים למחקר שימושי, פקולטה לרפואה, בי"ח וטרינרי, מעונות הסטודנטים, שדה בוקר, מבנה מעגן ועוד.

  • הכנת מכרזים – הפעילות כוללת הכנת החומר הרלוונטי וניהול תהליך המכרז מול ועדת המכרזים בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ותקנות חוק חובת המכרזים.
    בנוסף מטפלת היחידה בהתקשרויות עם ספקים יחידים.

  • התקשרויות חוזיות והזמנות- היחידה מכינה חוזים והזמנות לאדריכלים, מתכננים, יועצים, מנהלי פרויקטים, קבלנים וספקים שונים במסגרת הנהלים ותקנות חוק חובת המכרזים.

  • ניהול חשבונות – קליטת החשבונות, בדיקתם ואישורם והעברתם לתשלום, בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

  • בקרה תקציבית – בקרה תקציבית שוטפת על התקציב השנתי של המיזמים מול ביצוע בפועל.

 

אנשי קשר

תמר ביתן, ממונה על התקשרויות
טל':08-6461022
פקס: 08-6477663
דוא"ל: tbittan@bgu.ac.il


שמוליק חוטה, רכז התקשרויות
08-6461080
houta@bgu.ac.il 
 
חיים בן-איון, רכז מעקב ודיווח
08-6428720
ben-ion@bgu.ac.il
 
מזל גליה כהן, רכזת התקשרויות
08-6461199
cohenmd@bgu.ac.il 
 
הדס סלומיני חיון, רכזת התקשרויות
08-6461269
hadassul@bgu.ac.il