​​​​​​​​​​מסודר אלפבתית

נה​​לים

הוראות תשלום - נוהל מס' 07-003
תקציר: הוראת תשלום הינו אמצעי להעברת כספים למוטבים

הנח​יות עבודה: לתשלום לנבדקים ומראיינים | תשלום לנבדקים ומראיינים - הור​אות נוהל, מצגת מורחבת

תקציר: חוקרים רבים מסתייעים או במראיינים ו/או בנבדקים לצורך קידום המחקר​. מטרת הנוהל לקבוע את האפשרויות הקיימות​

כיבוד ואירוח - נוהל מס' 07-007
תקציר: נוהל קובע כללים לכיבוד וארוח

נוהל קופה קטנה - נוהל מס' 07-002
תקציר: קופה קטנה הינה מסגרת כספית למימון של הוצאות שוטפות ודחופות בסכומים קטנים במזומנים

נסיעות ואש"ל - נוהל מס' 05-013
תקציר: נוהל זה נועד לקבוע כללים להחזר הוצאות לנוסעים לצורך מילוי תפקידם או לצורך השתלמות מחוץ למקום העבודה. נוהל זה הינו נוהל של משאבי אנוש

קבלה, רישום והעברת תקבולים - נוהל מס' 07-014
תקציר: כללים לקבלה, רישום והפקדת תקבולים המתקבלים על ידי יחידות באוניברסיטה.הנחיות​​ לסגל

הוצאות עודפות

תקציר: ההנחיות מתייחסות להוצאות עודפות הוצאות אחזקת רכב, הוצאות כיבוד ואירוח, הוצאות בקשר לנסיעה לחו"ל

הוראות תשלום
תקציר: הוראת תשלום הינו אמצעי להעברת כספים למוטבים. הנחיות בדבר שמוש בהוראות תשלום מרוכזות בנוהל האוניברסיטה 003-07

החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים
תקציר: הנחיות להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שרותים. בהתאם להנחיות יש לצרף טופס בקשה לתשלום חד פעמי וטופס הצהרת נותן השירות שנמצאים במחיצה טפסים

החזר הוצאות והוצאות נסיעה למתנדבים
תקציר: הסבר לדיווח הוצאות של מתנדבים ובקשה להחזר הוצאות בטפסים הנלויים


UpayCard - אנו שמחים לעדכן כי הפיילוט להקצאת כרטיסים נטענים UpayCard הסתיים בהצלחה והשירות כעת פתוח לשימוש לכלל חברי וחברות הסגל, בעיקר לטובת רכש חו"ל, כמפורט בהנחיות:
הנחיות וטופס בקשה לקבלת והטענת כרטיס נטען אישי
מצגת הנחיות לכרטיס נטען

טופס ריכוז הוצאות כרטיס נטען אישי​​

כיבוד ואירוח
תקציר: הנחיות פנימיות בדבר הוצאות כיבוד

מרצה אורח - תשלום חד פעמי
תקציר: תשלום למרצה אורח הינו אמצעי להעברת כספים למרצים חיצוניים שנתנו הרצאה חד פעמית

קופה קטנה
תקציר: הנחיות להחזר הוצאות קטנות ודחופות

רכישת ספרים
תקציר: הנחיות להחזר בגין רכישת ספרים

שכר אומנים
תקציר: תשלום שכר תמורת שירותים טפס​ים

בקשה ליציאה לכנס/השתלמות בארץ או כנס/השתלמות מקוון בינלאומי- חבר.ת סגל אקדמי

​​בקשה להחזר הוצאות נסיעה - מתנדבים

תקציר: טופס בקשה להחזר הוצאות למילוי ע"י מתנדב לפי תקנות מס הכנסה

בקשה לפתיחה והגדלת דמי מחזור לקופה קטנה
תקציר: טופס בקשה לפתיחת קופה קטנה חדשה

חיוב אישי-אירוע עתידי-הצהרה

טופס בקשה להוצאת חשבון לגורם חוץ
תקציר: טופס בקשה להוצאת חשבון ללקוח 

טופס הצהרת נותן השירות
תקציר: הצהרת מרצה אורח בגין פרטי בנק ונסיעה בתפקיד לצרף לטופס תשלום חד פעמי 

טופס כיבוד ואירוח אורחים
תקציר: הוצאות כיבוד, אירוח אורחים מהארץ ומחו"ל

טופס ריכוז הוצאות קופה קטנה
תקציר: טופס למלוי הוצאות קופה קטנה 

פעימות מונה-צילומים
תקציר: דווח פעימות מונה חודשיות למכונות צילום או פקסים
אשת קשר- בלהה דוד bdavid@exchange.bgu.ac.il

טופס רכישת מתנות
תקציר: טופס למילוי פרטי מקבלי מתנות ולבחינת חיוב בהוצאות עודפות. יש למלא פרטים ולשלוח במייל למדור קרנות​.

יש לצרף את הטופס להוראות תשלום/הזמנות.