​​​​​​​מסודר אלפבתית

נה​​לים

הוראות תשלום - נוהל מס' 07-003
תקציר: הוראת תשלום הינו אמצעי להעברת כספים למוטבים

הנח​יות עבודה: לתשלום לנבדקים ומראיינים | תשלום לנבדקים ומראיינים - הור​אות נוהל, מצגת מורחבת

תקציר: חוקרים רבים מסתייעים או במראיינים ו/או בנבדקים לצורך קידום המחקר​. מטרת הנוהל לקבוע את האפשרויות הקיימות​

כיבוד ואירוח - נוהל מס' 07-007
תקציר: נוהל קובע כללים לכיבוד וארוח

נוהל קופה קטנה - נוהל מס' 07-002
תקציר: קופה קטנה הינה מסגרת כספית למימון של הוצאות שוטפות ודחופות בסכומים קטנים במזומנים

נסיעות ואש"ל - נוהל מס' 05-013
תקציר: נוהל זה נועד לקבוע כללים להחזר הוצאות לנוסעים לצורך מילוי תפקידם או לצורך השתלמות מחוץ למקום העבודה. נוהל זה הינו נוהל של משאבי אנוש

קבלה, רישום והעברת תקבולים - נוהל מס' 07-014
תקציר: כללים לקבלה, רישום והפקדת תקבולים המתקבלים על ידי יחידות באוניברסיטה.הנחיות​​ לסגל

הוצאות עודפות

תקציר: ההנחיות מתייחסות להוצאות עודפות הוצאות אחזקת רכב, הוצאות כיבוד ואירוח, הוצאות בקשר לנסיעה לחו"ל

הוראות תשלום
תקציר: הוראת תשלום הינו אמצעי להעברת כספים למוטבים. הנחיות בדבר שמוש בהוראות תשלום מרוכזות בנוהל האוניברסיטה 003-07

החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים
תקציר: הנחיות להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שרותים. בהתאם להנחיות יש לצרף טופס בקשה לתשלום חד פעמי וטופס הצהרת נותן השירות שנמצאים במחיצה טפסים

החזר הוצאות והוצאות נסיעה למתנדבים
תקציר: הסבר לדיווח הוצאות של מתנדבים ובקשה להחזר הוצאות בטפסים הנלויים


הנחיות לקבלת כרטיס נטען 
מצגת הנחיות לכרטיס נטען (גרסת PDF) מצגת הנחיות לכרטיס נטען (גרסת PP)
טופס ריכוז הוצאות כרטיס נטען אישי​​
"אנו שמחים לעדכן כי הפיילוט להקצאת כרטיסים נטענים UpayCard הסתיים בהצלחה והשירות כעת פתוח לשימוש לכלל חברי וחברות הסגל, בעיקר לטובת רכש חו"ל, כמפורט בהנחיות.

כיבוד ואירוח
תקציר: הנחיות פנימיות בדבר הוצאות כיבוד

מרצה אורח - תשלום חד פעמי
תקציר: תשלום למרצה אורח הינו אמצעי להעברת כספים למרצים חיצוניים שנתנו הרצאה חד פעמית

קופה קטנה
תקציר: הנחיות להחזר הוצאות קטנות ודחופות

רכישת ספרים
תקציר: הנחיות להחזר בגין רכישת ספרים

שכר אומנים
תקציר: תשלום שכר תמורת שירותים טפס​ים


בקשה ליציאה לכנס / השתלמות בארץ - חבר/ת סגל אקדמי​

בקשה להחזר הוצאות נסיעה - מתנדבים
תקציר: טופס בקשה להחזר הוצאות למילוי ע"י מתנדב לפי תקנות מס הכנסה

בקשה לפתיחה והגדלת דמי מחזור לקופה קטנה
תקציר: טופס בקשה לפתיחת קופה קטנה חדשה

חיוב אישי-אירוע עתידי-הצהרה

טופס בקשה להוצאת חשבון לגורם חוץ
תקציר: טופס בקשה להוצאת חשבון ללקוח 

טופס הצהרת נותן השירות
תקציר: הצהרת מרצה אורח בגין פרטי בנק ונסיעה בתפקיד לצרף לטופס תשלום חד פעמי 

טופס כיבוד ואירוח אורחים
תקציר: הוצאות כיבוד, אירוח אורחים מהארץ ומחו"ל

טופס ריכוז הוצאות קופה קטנה
תקציר: טופס למלוי הוצאות קופה קטנה 

פעימות מונה-צילומים
תקציר: דווח פעימות מונה חודשיות למכונות צילום או פקסים
אשת קשר- בלהה דוד bdavid@exchange.bgu.ac.il

טופס רכישת מתנות
תקציר: טופס למילוי פרטי מקבלי מתנות ולבחינת חיוב בהוצאות עודפות. יש למלא פרטים ולשלוח במייל למדור קרנות​.

יש לצרף את הטופס להוראות תשלום/הזמנות.