מדור הנהלת החשבונות, מבצע את הרישומים החשבונאים, את ההתאמות החשבונאיות עם גורמי חוץ ומכין ניירות עבודה לצורך הכנת הדוחות הכספיים. בנוסף לכך המדור מטפל בגבייה מלקוחות ובמבדק חשבונות הספקים. 


עובדי המדור מצוותים לצוותי עבודה פונקציונליים:

צוות ספ​קים 


» 
טיפול בקבלה ומיון דואר חשבוניות מספקים. 

» פתיחת ספקים חדשים. 

» מבדק ורישום חשבוניות ספקים בגין הזמנות רכש שירותים/ציוד/לוגיסטיקה בינוי. 

» הוראות קבע ורכישת ספרים בארץ ובחו"ל. 

» חשבוניות בלדרות/ דואר שליחים. 

» טיפול בהוצאות עודפות.

 

צוות רי​שום

» מטפל בקליטת הפעולות החשבונאיות ממערכות חיצוניות – שכר, שכר לימוד ועוד. 

» בדיקה ורישום תשלומים לשונים, טיפול בהוראות תשלום, ארנונה, מים וטלפוניה.

» טיפול בהזמנות רכש חו"ל – בדיקה, קליטה ותשלומים.​

» התאמות שונות (ביטוח לאומי, מס הכנסה ועוד).

 

אחראית גבייה​ מלקוחות

 • » אחראית על הלקוחות והגבייה.

 • » הוצאת חשבוניות ללקוחות, בגין נכסים מושכרים ושירותים שניתנים ע"י האוניברסיטה לגורמים חיצוניים, וגבייתם.

  » ניהול החנות הווירטואלית.


   

  צוות בנק​​ים

 • » מטפל ברישומי הפעילות הבנקאית.

 • » ​מבצע התאמות חשבונאיות מול הבנקים.

 • » עוקב, מדווח ומטפל בנתוני ההשקעות של האוניברסיטה.