מדור הנהלת החשבונות, מבצע את הרישומים החשבונאים, את ההתאמות החשבונאיות עם גורמי חוץ ומכין ניירות עבודה לצורך הכנת הדוחות הכספיים.


בנוסף לכך המדור מטפל בגבייה מלקוחות ובמבדק חשבונות הספקים.

עובדי המדור מצוותים לצוותי עבודה פונקציונליים:

צוות בנקים

 • מטפל ברישומי הפעילות הבנקאית.

 • מבצע התאמות חשבונאיות מול הבנקים.

 • עוקב ומדווח על נתוני השקעות של האוניברסיטה.

צוות ספקים

מטפל בשני נושאים עיקריים, המהווים את עיקר הפעילות החשבונאית של האוניברסיטה:

 • מבדק

 • רישום חשבונות ספקים.
  חשבוניות הספקים בגין הזמנות רכש, והזמנות מיוחדות מועברים ממחלקת הרכש לצוות ספקים שמבצע את מיון החשבונות, בדיקתן ורישומן.

צוות רישום

 • מטפל בקליטת הפעולות החשבונאיות ממערכות חיצוניות : שכר, שכר לימוד.

 • בודק ורושם  תשלומים לשונים הוראות תשלום וקופות קטנות.

 • מטפל ברישום והתאמות חשבונות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומוטבים בגין שכר וחשבונות הבינוי והיבוא. 

אחראית גבייה מלקוחות

 • אחראית על הלקוחות והגבייה

 • מטפלת בהוצאת חשבוניות ללקוחות, בגין נכסים מושכרים ושירותים שניתנים ע"י האוניברסיטה לגורמים חיצוניים, וגבייתם.