• נאמן שירות באגף כספים - גב' סימה לזר
  טלפון: 08-6461230
  דוא"ל :  finance@bgu.ac.il
  בניין 71 - הסנאט והמנהלה, חדר 15

  נאמן השירות מהווה כתובת לפניות של מקבלי שירות באגף הכספים.
  נאמן השירות פועל בשיתוף עם היחידות השונות באגף הכספים למתן מענה יעיל ומהיר לכל פונה.

   

בין התפקידים שהוגדרו ל"נאמן השירות" נכללים:

 • טיפול בפניות של מקבלי שירות בשיתוף עם ראש היחידה והעובד הרלבנטי עד לפתרונן.

 • ביצוע תשאולים יזומים למקבלי שירות.

 • הפקת לקחים  תוך פרסומם בקרב נותני השירות, הצבעה על תהליכים טעוני שיפור והקמת צוותים לשיפורם.

 • רענון/פרסום הנחיות ונהלים בנושאים בהם עולה הצורך בהבהרות.לפנייה בנושא שירות באגף הכספים לחץ כאן