מטרה:
רישום ומעקב אחר ציוד שאינו מתכלה באמצעות מערכת האינוונטר ב-e-tafnit, ניתן לבצע מעקב אחר ציוד.

לשימוש במערכת יש לבקש הרשאה במערכת האינוונטר. ההרשאה ניתנת כנגד מילוי טופס הרשאה, באישור הרמ"ח/רמ"ן,
ושליחתו למחלקת רכש והספקה.

ההרשאה מאפשרת:
1.    כניסה לחלון קלט תנועות אינוונטר, וביצוע הפעולות הבאות:
א.    שינוי מיקום לפריט (עדכון המיקום בו נמצא הפריט בפועל)
ב.    העברת פריט
ג.     גריעת פריט
ד.    השאלת פריט

2.       כניסה לחלון שאילתת אינוונטר, לצורך בדיקת נתוני המצאי
- טופס הוצאת אפסניה הינו ממוחשב וניתן להפיקו באמצעות אי-תפנית (אינוונטרß קלט תנועות אינוונטרß בקשה להשאלת פריט).
- לשם קבלת עזרה במערכת האינוונטר באי-תפנית, יש להיכנס לתיקיית "אינוונטר" ובתוכה, לתיקיית "אינוונטר עזרה".
שם ניתן למצוא הסברים עבור קלט תנועות אינוונטר ועבור שאילתת אינוונטר.


עופר הרוש, אחראי מצאי                 
מענה טלפוני: ימים א'-ה' בשעות: 11:00-16:00
טלפון: 08-6461812 פקס: 08-6472842
harushof@bgu.ac.il​​

מתן רישום מצאי ליחידות האוניברסיטה.

טיפול בהורדה ובהשמדת מצאי

טיפול בבקשה להורדת אפסניה

תיאום וביצוע ספירות מצאי

רישום ציוד מצאי חדש

טיפול בטופס טיוליםטפסים