טופס הודעה על תאונת דרכים
יש למלא טופס זה במקרה של תאונה, בה נגרם נזק לרכב האוניברסיטה ו/או נזק לצד שלישי, ולהעבירו מיידית לממונה על הביטוח, בצירוף צילום מתעודת הזהות, רישיון נהיגה ורישיון רכב. במקרה של תאונה בה נגרם נזק לגוף – יש להמציא גם אישור משטרה.