• משרדים:
  בניין הסנאט, אגף הכספים, חדרים 19-20-21


 • קרן דידי-לוי, ראש המדור
  טלפון: 6472162, פקס: 6472978
  didik@bgu.ac.il
  בניין הסנאט והמנהלה חדרים  021-019.

  - ממונה על ביצוע חוק חופש המידע

 • סבטלנה מולצ'נוב , עוזר רמ"ד
  טלפון: 6472161
  svetmol@bgu.ac.il

  - תשלום למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
  - הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ.
  - טיפול בערבויות בנקאיות.
  - מילוי מקום רמ"ד בעת העדרה.

 • שחר יעקובי, מנהלת חשבונות בכירה
  טלפון: 6472160
  perezsha@bgu.ac.il

  - ביצוע בקרה ותשלום מלגות.
  - אחראית קופה.
  - ביטול חיובי אשראי.
  - הזמנת שוברי תשלום.

 • יפה ליבנה, מנהלת חשבונות בכירה
  טלפון: 6428461
  yaffal@bgu.ac.il

  - ביצוע בקרה ותשלום לספקים.
  - עדכון אישורי מס הכנסה וניהול ספרים.
  - טיפול בהמחאות זכות ועיקולים.
  - טיפול בסריקת חשבוניות.

 • רגינה זלסקובר, מנהלת חשבונות בכירה
  טלפון: 6461227
  reginaz@bgu.ac.il​​

  - תשלום לשונים במט"ח בהמחאות ובהעברה בנקאית.
  - תשלום לשבתונים.

 • זויה לבשב, מנהלת חשבונות
  טלפון: 6461228
  levachev@bgu.ac.il

  - תשלום לשונים בשקלים בהעברה בנקאית.
  - סיוע בקופה.
  - סיוע בתשלומי ספקים.
  - תשלום עבור שמירת זכויות למקפת וקרנות.

 • ג'סיקה קורולקר, מנהלת חשבונות
  טלפון: 6477496
  jessieca@bgu.ac.il

  - ביצוע בקרה ותשלום לספקי בינוי.
  - בדיקה וביצוע תשלומי יבוא.
  - הכנת הפניות לבנקים עבור השתלמויות.
  - תשלום לשונים בהמחאות.