• מנהל השקעות - מודי זהר

    טלפון: 08-6477739 , פקס 08-6479403 , דוא"ל: mzohar@bgu.ac.il

    בניין המנהלה והסנאט (בניין 71) קומת קרקע, חדר 18