צוות המדור זמין בשעות קבלת קהל 12:30-08:30, ובדוא"ל כמפורט מטה, לאורך כל היום.

להלן חלוקת ​הרכזות בהתאם לפקולטה/יחידה :

פקול​טה/יחי​​דה

שם רכזת קרנות

טלפון

דואר אלקטרוני

הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הפקולטה למדעי הטבע, מכון אילזה כץ למדע וטכנולוגיה בתחום הננומטרי

גב' מאיה רותם,
רכזת קרנות

08-6477742

rotemma@bgu.ac.il

הפקולטה למדעי הבריאות

גב' ארליקה זכריה,
רכזת קרנות

08-6472167

erlicha@bgu.ac.il

הפקולטה להנדסה
המכון הלאומי לביוטכנולוגיה (NIBN)

גב' לירז אוחיון,
רכזת קרנות

08-6472166

isac@bgu.ac.il

הפקולטה לניהול, המכונים לחקר המדבר, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

גב'  חן בן-משה,
רכזת קרנות

08-6472169

henbmo@bgu.ac.il

יחידות מנהלה וביניהן, לשכת הנשיא, לשכות סגני הנשיא ומנכ"ל, לשכת דיקן הסטודנטים, קריית ברגמן, קמפוס אילת

רו"ח אורית גילת,

עוזרת רמ"ד

08-6477147

oritq@bgu.ac.il

 

נושאים נוספים המטופלים במדור קרנות:

רו"ח טלי אופיר, רישום תרומות, 08-6472165, ctali@bgu.ac.il

גב' שוש עזרא, רישום העברות פנימיות, 08-6472168, ezrash@bgu.ac.il

גב' אני אוחיון, סגירת מחקרים ורישומים מיוחדים במחקרים, 08-6461259, annieoh@bgu.ac.il

רו"ח סטלה סרודי, רמ"ד קרנות, 08-6477738,  rak@bgu.ac.il