​​​צוות המדור זמין בשעות קבלת קהל 12:30-08:30, ובדוא"ל כמפורט מטה, לאורך כל היום.

רמ"ד קרנות​, רו"ח אורית גילת
08-64-77738,  oritq@bgu.ac.il


להלן חלוקת ​הרכזות בהתאם לפקולטה/יחידה: 
פקולטה/יחידהשם רכזת קרנותטלפוןכתובת דואר אלקטרוני
הפקולטה למדעי הטבע
מכון אילזה כץ למדע וטכנולוגיה
בי"ס קרייטמן
גב' מאיה רותם,
רכזת קרנות
08-64-77742​rotemma@bgu.ac.il
הפקולטה להנדסה
הפקולטה למדעי הרוח והחברה

גב' נטע לסרי,
רכזת קרנות
08-64-72167​

hagbinet@bgu.ac.il

הפקולטה למדעי הבריאות
המכון הלאומי לביוטכנולוגיה (NIBN)

גב' לירז אוחיון,
רכזת קרנות
08-64-72166
isac@bgu.ac.il
הפקולטה לניהול
המכונים לחקר המדבר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
גב'  חן בן-משה, 
רכזת קרנות
08-64-72169
henbmo@bgu.ac.il
יחידות מנהלה וביניהן, לשכת הנשיא, לשכות סגני הנשיא, לשכת דיקן הסטודנטים, קריית ברגמןרו"ח אורית גילת,
רמ"ד
08-64-77738​
oritq@bgu.ac.il


נושאים נוספים המטופלים במדור קרנות:

רו"ח טלי אופיר, רישום תרומות, 08-64-72165, ctali@bgu.ac.il

גב' ליסט בן הרוש, רישום העברות פנימיות, 08-64-72168liset@bgu.ac.il

גב' אני אוחיון, סגירת מחקרים ורישומים מיוחדים במחקרים, 08-64-61259, annieoh@bgu.ac.il