• מאיה בנימין-נגר, סמנכ"לית כספים
  טלפון: 6461230 – 08, פקס 6472998 – 08
  mayab@bgu.ac.il

 • סימה לזר, ראש הלשכה
  טלפון: 6461230 – 08, פקס 6472998 – 08
  slazar@bgu.ac.il

 • שרון אוחיון (דרומי), חשבת
  טלפון: 08-6461229 , פקס 08-6472998
  dromis@bgu.ac.il

 • נעמה רבוח-עמיאל, עוזרת חשבת
  טלפון – 08-6477740 פקס  08-647299
  nrabuah@bgu.ac.il 

  לילך שנייד, רכזת מחלקה
  טלפון – 08-6461222 פקס 08-6472998
  shineid@bgu.ac.il

 • מודי זהר, מנהל השקעות
  טלפון: 08-6477739 , פקס 08-6479403        
  mzohar@bgu.ac.il