​טפסים

בקשה להעברת כספים
תקציר: טופס למילוי פרטי חשבון בנק של הספק יש למלא ולהעביר ליפה ליבנה/ג'סיקה קורולקר​​

הגבלת התקשרויות עקב תיקון בחוק
תקציר: בקשה להמצאת אישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול ספרים יש לשלוח ליפה ליבנה/ג'סיקה קורולקר

נהלים

תשלום בהוראת קבע
תקציר:  נוהל עבודה לתשלום בהוראת קבע