סטלה סרודי, רו"ח 
ממ"ח חשבונות, קרנות ובקרה
טלפון: 08-6461234​
rak@bgu.ac.il​​​
​​

מעיין אזרזר - חשבת
טלפון: 08-6461229, פקס 08-6472998
maayant@bgu.ac.il
בניין המנהלה והסנאט (בניין 71), קומת קרקע, חדר 17

  • נעמה רבוח-עמיאל  - עוזרת חשבת
    טלפון: 08-6477740
    בניין המנהלה והסנאט (בניין 71), קומת קרקע, חדר 14
    nrabuah@bgu.ac.il