המחסן מטפל בקליטת ציוד ודחיפתו למחלקות ובהספקת ציוד מלאי.

המחסן ממוקם בבניין 65 (בניין השירותים בקרית האוניברסיטה).

קטלוג מעודכן לנובמבר 2023​

בהזמנת ציוד חובה לציין בבירור בגוף הדרישה מי משלם עבור ההובלה: הספק או היזם (e-tafnit--> רכש והספקה).

תהליך קליטת הציוד/טובין

 • אספקה
  הטובין מגיע למחסן המעבר במספר דרכים:
  * ספקים
  * חברות שליחויות שונות

 • קליטה
  כימיקלים וציוד מעבדה נקלטים במחסן המלאי. שאר הטובין נקלטים במחסן המעבר.
  המחסנאי חותם על תעודת המשלוח בעת קבלת הסחורה ומוודא התאמה בין הרשום למסופק.
  המחסנאי מבצע הקלדת התעודה והוצאת תעודת כניסה. חלק מהציוד מקבל מספר אינוונטר.

 • דחיפה
  תעודת המשלוח/החשבונית ותעודת הכניסה מועברות למבדק פנים במחלקת רכש ואספקה.
  המחסנאי מוציא תעודת ניפוק והטובין נשלחים אל היזמים באמצעות ממוני הבניינים.
  חלוקת כימיקלים מהמחסן ליחידות מתבצעת על ידי גורם המוסמך לכך.

 • החזרות לספק
  החזרת הטובין למחסן, לצורך החלפה או זיכוי, מתבצעת באמצעות ממוני הבניינים
  ובצירוף תעודת הניפוק (לזיהוי ההזמנה).
  המחסן מעביר את הטובין לספק בצירוף תעודת משלוח.

 • החזרות למלאי
  החזרת הטובין למחסן המלאי, לצורך זיכוי או החלפה, מתבצעת אך ורק בליווי תעודת ניפוק
  על-פיה ניתן לאתר את ההזמנה.

 • תיקונים
  ציוד לתיקון ישלח למחסן מעבר בצירוף טופס תיקון. המחסנאי יוציא את הטובין לספק בליווי תעודת משלוח.

 • מלאי
  מלאי המחסן מקיף את התחומים הבאים: כימיקלים, ציוד מעבדה, ציוד משרדי, ציוד היקפי למחשב.
  רשימה מפורטת באמצעות: e-tafnit - רכש ואספקה- דו"ח קטלוגי פרטי מלאי

 • ניפוק המלאי
  היזם יקליד דרישה במערכת e-tafnit- רכש ואספקה- דרישה לרכש ישיר מהמלאי, למחסן (קניין 11).