קנייני פנים מבצעים רכישות, כהמשך לדרישה, על-פי הצעות מחיר או מכרזים, בהתאם לנוהל קבוצות רכישה .

תהליך הרכש- כללי

✔ הקלדת דרישה למחלקת רכש והספקה.

✔ בקשה להצעת מחיר מהספק/ים.

✔ קבלת הצעות מחיר והשוואתן.

✔ ניהול מו"מ.

✔ אישור הדרישה על-ידי הגורמים המאשרים.

✔ בקשה לרכישת ציוד למחקר שעלותו עולה על 30 אלף דולר תועבר לאישור סגן נשיא למו"פ (או גורם אחר מטעמו).

✔ הפקת הזמנה מאושרת לספק הנבחר.

✔ החתמת ההזמנה על-ידי מורשי חתימה ואישורים אלקטרוניים.

✔ שליחת ההזמנה לספק.

✔ קליטת הטובין במחסני האוניברסיטה ודחיפתם ליזמים. 

במקרים מסויימים קליטת הטובין תתבצע ישירות על-ידי היזמים.
במקרים אלה, המחסן ישלח ליזם מדבקת אינוונטרוטופס רישום אינוונטרי מחלקתי ובאחריות היזם להדביק את המדבקה על-גבי הציוד, למלא הטופס ולהחזירו למחסן.

✔ קבלת חשבונית/תעודת משלוח.

את החשבונית יש לאשר במערכת תפנית כל יזם לפי המשימות שלי בתפריט הראשי בתפנית, במידה וקיבל חשבונית מקור

יש לחתום עליה ולהעביר למחלקת הנהלת חשבונות.

✔ סגירת הזמנה.