​ 
 

אנשי קשר

פנחס ברנשטיין, מנהל המחלקה

טלפון: 6461811 08 פקס: 08-6477723

bpinchas@bgu.ac.il

 

מירי בן דוד בן יוסף , מזכירת המחלקה

טלפון: 08-6461261 פקס: 08-6472801

miribdby@bgu.ac.il

 

רכישות באוניברסיטה מתבצעות בשני אופנים:

  • דרישה רגילה - דרך מחלקת הרכש.

  • דרישת רכש מהירה – היזם מקליד דרישת רכש באופן עצמאי במערכת e-tafnit לספק מורשה של האוניברסיטה. המערכת מבצעת בדיקות לתוכן ובמידה ומתאים להליך רכש מהיר ללא מעורבות מחלקת הרכש ההזמנה נשלחת ישירות לספק או ליזם במייל בהתאם לבחירתו.

  • ​​במקרה של הקלדת דרישה מתבצע טיפולו של הקניין עד להפיכת הדרישה להזמנה. 

הזמנה הינה הסכם בין האוניברסיטה לספק וכל תהליך הרכישה כדלקמן צריך להיעשות לפני קבלת הטובין/שירותים.

במטרה להקל ולחסוך, אנו מחזיקים במחסן האוניברסיטה מלאי בתחומים מבוקשים כגון:
ציוד מעבדה מתכלה, מוצרי נייר, כלים חד-פעמיים וכו'
(ניתן לעיין ברשימה ב-e-tafnit רכש והספקה- מלאי).

עבור חלק מהדרישות הרגילות מקיימת האוניברסיטה מכרזים, על-פי נוהל מכרזים.
בתחומים שעלו למכרז, המפורטים בטבלת ספקים שזכו במכרז, יש להזמין אך ורק מהספקים שזכו במכרז.