אנשי קשר

פנחס ברנשטיין, מנהל המחלקה

טלפון: 6461811 08 פקס: 08-6477723

bpinchas@bgu.ac.il

 

מירי בן דוד בן יוסף , מזכירת המחלקה

טלפון: 08-6461261 פקס: 08-6472801

miribdby@bgu.ac.il

 

רכישות באוניברסיטה מתבצעות בשני אופנים:

  • דרישה רגילה - דרך מחלקת הרכש.

  • הזמנה מיוחדת - היזם פועל באופן עצמאי על-פי רשימת ספקים מורשים של האוניברסיטה, דרך מערכת ה-e-tafnit.
    *רכישות מתבצעות רק לאחר הקלדת דרישה/הזמנה מיוחדת במערכת e-tafnit 

במקרה של הקלדת דרישה מתבצע טיפולו של הקניין עד להפיכת הדרישה להזמנה.
הזמנה הינה הסכם בין האוניברסיטה לספק וכל תהליך הרכישה כדלקמן צריך להיעשות לפני קבלת הטובין/שירותים.

במטרה להקל ולחסוך, אנו מחזיקים במחסן האוניברסיטה מלאי בתחומים מבוקשים כגון:
ציוד מעבדה מתכלה, דיו למדפסות, מוצרי נייר, כלים חד-פעמיים וכו'
(ניתן לעיין ברשימה ב-e-tafnit רכש והספקה- מלאי).

עבור חלק מהדרישות הרגילות מקיימת האוניברסיטה מכרזים, על-פי נוהל מכרזים.
בתחומים שעלו למכרז, המפורטים בטבלת ספקים שזכו במכרז, יש להזמין אך ורק מהספקים שזכו במכרז.