​אתי כהן, אחראית לענייני ביטוח

בניין הסנאט, חדר 022.
טלפון : 08-6461346
פקס: 08-6472979
etic@bgu.ac.il


​​​
צליל אבוחצירה

בניין הסנאט, חדר 022.
טלפון: 08-64777698 
פקס: 08-6472979
tslil.slook@gmail.com​


​שעות קבלה בימים א'-ה'
8:30-12:00 ובתיאום מראש