​רעות דדוש, עו"ד, ממונה על הביטוח

בניין הסנאט, חדר 13
טלפון: 08-6461346
פקס: 08-6472979
reutdad@bgu.ac.il

​​​