אתי כהן, אחראית
לענייני ביטוח

בניין הסנאט, חדר 022.
טלפון : 08-6461346
פקס: 08-6472979
etic@bgu.ac.il

שעות קבלה בימים א'-ה'
08:30-12:00 ובתאום מראש


שעות קבלה בימים א'-ה' 08:30-12:00  ובתאום מראש