​​​​​

נוהלי​​ם

נוהל נסיעות בתפקיד לחו"ל
נסיעות בעלי תפקידים בכירים בתפקיד לחו"ל
נוהל אירוח אורחים מחו"ל
הנחיות מס הכנסה ונהלי האוניברסיטה  - דף הנחיות לדיווח הוצאות נסיעה לחו"ל

ט​​פ​סים

​​​יש להדפיס את הטופס ולהגישו יחד עם קבלות מקוריות וכרטיסי עליה למטוס.​​​
אנשים עם מוגבלויות המעוניינים בסיוע במילוי הטופס אנא פנו למייל 
sagiray@bgu.ac.il

Expense Report – For Overseas Travelers 2020 - PDF
Expense Report – For Overseas Travelers 2020 - Doc

דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל  PDF 2020 
דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל 2020 DOC​

דו"ח הוצאות נסיעה מנהלתית לחו"ל 2020
דו"ח הוצאות נסיעה מ​נהלתית לחו"ל 2020​​

Expense Report – For Overseas Travelers 2019 - PDF
Expense Report – For Overseas Travelers 2019 - Doc

דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל - PDF 2019 
דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל - 2019 DOC​

דו"ח הוצאות נסיעה בתפקיד (מנהלתית) ​לחו"ל  PDF - 2019 
דו"ח הוצאות נסיעה בתפקיד (מנהלתית) לחו"ל 2019 - DOC

Expense Report – For Overseas Travelers 2018
דו"ח הוצאות נסיעה לחו"ל - 2018
הצהרת תושבות באנגלית
טופס פרטי בנק בחו"ל