​​​​​​​​​​​החוקה והתקנון הכללי​

התקנון האקדמי

בקשת תמיכה בהוצאת ספר בסיוע לשכת הרקטור

קריטריונים למרצים מצטיינים תשפ"ג


גמלאים פע​ילים:

טיסן בקשה להכרה כגמלאי פעיל לשנת תשפ"ד

לפרטים נוספים בנידון ניתן לפנות לולריה לוקטיונוב בטלפון 08-6477786