​​​​​​​​​​החוקה והתקנון הכללי​

התקנון האקדמי

בקשת תמיכה בהוצאת ספר בסיוע לשכת הרקטור


גמלאים פע​ילים:

טיסן בקשה להכרה כגמלאי פעיל לשנת תשפ"ג

לפרטים נוספים בנידון ניתן לפנות לולריה לוקטיונוב בטלפון 08-6477786