לידיעתכם , אנו נתקשר איתכם באמצעות תכתובת אלקטרונית של אוניברסיטת בן-גוריון בלבד.

ניתן לקבל את כתובת הדואר האלקטרוני באינטרנט, באתר של אוניברסיטת בן-גוריון/קיוסק מידע באמצעות 
פרטי ההרשאה האישית (login , password)  . 

אם טרם קבלתם  את פרטי ההרשאה האישית, הינכם יכולים לקבל זאת מיידית באינטרנט תוך שימוש
ב "קוד הסודי" שקבלתם  במסמכי ההרשמה או באחד מהשוברים בפנקס התשלומים.

באם אין ברשותכם את ה "קוד הסודי" , באפשרותכם לקבלו בדואר אלקטרוני , בקישור  "שחזור קוד סודי"
או בדואר רגיל לאחר תהליך הזדהות בטלפון מספר 08-6472788 .

בכל מקרה אחר עליכם להקדים ולהגיע  אישית + תעודה מזהה למערך המחשוב בניין 62 חדר 17.
הפרטים לא ימסרו בדרך אחרת , גם אם הדבר מעכב את תהליך הרשמתכם לקורסים.

מידע מורחב בנושא באתר אגף מחשוב ומערכות מידע
ללא הסדרת הכתובת האלקטרונית לא נוכל להעביר אליך הודעות/עדכונים מביה"ס .