DSC_1087.jpg

אוניברסיטת בן גוריון בנגב פועלת למעלה מ-50 שנה ומהווה מגדלור לקידום ולפיתוח הההשכלה, הקהילה והתעשיה באיזור הדרום. ברצוני לקדם את בית ספר קרייטמן כך שיהפוך בית לדוקטורנטים ולפוסט דוקטורנטים באוניברסיטה. אתמקד ביצירת קהילה מכילה, מעשירה, כזו המייצרת סביבה תומכת לתלמידי ולתלמידות המחקר המתקדם. סביבה שבה הדוקטורנטיות והדוקטורנטים יוכלו להגביה עוף במצויינות האקדמית, וליטול תפקיד משמעותי בתחומי המחקר בדיסיפלונות שמהן הם מגיעים.

מאמצי יתמקדו במספר תחומים:

א. יצירת קהילת דוקטורנטיות ודוקטורנטים מגוונת. קהילה שכזו, הינה מארג של בודדים הבאים מרקעים שונים ומגוונים תרבותיים ואקדמיים. לשיטתי, המגוון הוא קטר, המניע יצירתיות, חדשנות, ומקדם דיאלוג פורה בקרב האוכלוסיה בכלל והאוכלוסיה האקדמית כמגדלור בפרט. מארג זה מצייד אותנו בכלים לראייה רחבה ומעשירה המעודדת גישות כוללניות למחקר. כדיקאנית, אני נוטלת על עצמי את המחוייבות לקידום המגוון וההכלה בקהילת הדוקטורנטים, תוך עידוד וישום מדיניות שלא רק מאמצת את המגוון אלא אף מציבה את המגוון כיעד המשקף את אוכלוסיית המדינה והעולם שבהם אנו חיים.

ב. פיתוח מקצועי של הדוקטורנטיות והדוקטורנטים. אנו מהווים חממה לאנשי רוח, מדע וחברה ומנהיגי המחר. אי לכך, צו השעה מחייב אותנו לוודא שהם מצויידים בכישורים וביכולת פיתוח, שהם מעבר לתחומי הידע הממוקד שלהם. בהמשך לקו זה, בכוונתי לקדם ולפתח תוכנית שתכלול סדנאות בנושאים מגוונים כגון, מסלול הקריירה האקדמית, פרסומים, רישות בקהילה המדעית, הזדמנויות מקצועיות מחוץ לאקדמיה, משפחה וקריירה ועוד. יוזמות שכאלו מטרתן להעניק כלים מיטביים לסטודנטיות ולסטודנטים שלנו על מנת שיוכלו להצטיין בדרכם האקדמית, ואף מעבר לאקדמיה.

ג. כמאמינה בכח הטרנספורמטיבי של שיתופי פעולה בינתחומיים, היכולת לעבוד ולתקשר בין תחומים, שלמראית עין אינם קשורים זה לזה, היא כישור הכרחי שכחברה לא ניתן להתעלם ממנו. בכוונתי לעודד תרבות שמקדמת שיתופי פעולה בין דיסיפלינות בקרב תלמידי דוקטורט ובתר דוקטורט שיובילו למחקרים רב תחומיים פורצי דרך.

ד. שילובם ותרומתם של בוגרות ובוגרי תוכניות הדוקטורט שלנו. קהילת בוגרות דוקטורט חזקה היא זו שמעריכה את עברה ועשויה לתרום לעיצוב העתיד. בהיבט זה, בכוונתי לחזק את הקשר עם בוגרי הדוקטורט של אוניברסיטת בן גוריון מהעבר, ולייצר קשר אמיתי ומשמעותי בינם לבין גוף הדוקטורנטים הפעיל. בוגרי הדוקטורט מהעבר יכולים להוות מורי דרך ותומכים לדוקטורנטים ולדוקטורנטיות שבהווה.

ה. קהילה מקבילה לקהילת הדוקטורנטים ראוי שתהיה קהילת המנחות והמנחים לדוקטורט. חשיבותם ותפקידם של המנחים והמנחות הוא היבט שלא ניתן להתעלם ממנו, ודורש הקצאת משאבים להקניית כלים יעילים למילוי משימה חשובה זו. המנחות והמנחים הם אלו שמלווים את הסטודנטים והסטודנטיות שלנו בנתיב המחקר המדעי. קהילת המנחות.ים יכולה להוות פלטפורמה לחברי הסגל האקדמי לחלוק את ניסיונם מהעבר כמו גם להציע פתרונות לאתגרים בהווה. כדיקאנית, קידום אוכלוסיית מנחים.ות זו, יהיה אחד האתגרים שאטול על עצמי. אני מאמינה שקהילה כזו עשויה לקדם את ההנחיה שתלמידינו יקבלו.

אני בטוחה ביכולותינו להתפתח, להציב לעצמנו אתגרים חדשים ולנצל את ההזדמנויות שיקרו בדרכנו.

 

בברכה,

פרופ' ארנה בראון - לבינסון