​​​מידע למתעניינים בלימודי תואר שלישי בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר 

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר מכשירה את חוקרי העתיד בתחומי הניהול השונים, במסגרת תכנית ללימודי תואר שלישי בתחומי הניהול.

מסלולים המאפשרים השתלבות בלימודי דוקטורט

מסלול רגיל לדוקטורט

 • מיועד לבוגרי/ות תואר שני עם תיזה מחקרית.
 • יכולים/ות להתקבל גם בוגרי/ות תואר שני במסלול ללא תיזה ואשר השלימו תיזה במסלול השלמת תיזה מאוניברסיטת בן גוריון או במוסד אקדמי מוכר אחר בישראל או בחו"ל.

מסלול משולב

 • מיועד לסטודנטים/ות לתואר שני במסלול המחקרי, אשר יגישו הצעה לדוקטורט במקום תיזה וימשיכו לדוקטורט.
 • הסטודנטים/ות במסלול זה לא יסיימו פורמאלית את התואר השני אלא ירחיבו את התיזה לתואר שלישי.
 • הסטודנטים/ות במסלול זה יקבלו זכאות לתואר שני אחרי בחינת מועמדות של התואר השלישי.

מסלול ישיר לדוקטורט

 • מיועד למצטייני/ות תואר ראשון אשר ירשמו לתואר שני ושלישי יחד.
 • מסלול זה יאפשר לימודים לדוקטורט ללא הרשמה קודמת לתואר שני.
 • סטודנטים/ות במסלול ישיר אשר סיימו את מכסת הקורסים הדרושה ללימודי תואר שני, הגישו הצעת מחקר ונבחנו עליה בהצלחה, יהיו רשאים/ות לקבל תואר שני.
 • תקופת הלימודים במסלול הישיר לא תעלה על חמש שנים מתאריך הקבלה.
 • הסטודנטים/ות מחויבים/ות לכל התוכנית לתואר שני.

מסלול השלמת תיזה

 • מיועד לבוגרי/ות תואר שני ללא תיזה מחקרית, המעוניינים/ות להתקבל בהמשך ללימודי דוקטורט.
 • הלימודים במסלול שלא לתואר (המכונה בפקולטה לניהול 'מסלול 610').
 • לאחר סיום פורמלי של השלמת תיזה יוכלו בוגרי/ות מסלול זה להירשם לדוקטורט במסלול הרגיל. לחילופין: לפני סיום פורמלי של התיזה, יוכלו הסטודנטים/ות במסלול זה לעבור למסלול "משולב".
 • קבלה למסלול השלמת תיזה וכן המעבר למסלול לדוקטורט יהיה כפופים להליך מיון ודרוג. 

רישום למסלול הרגיל

מתכונת הלימודים

סטודנטים/יות בתוכנית הדוקטורט יכולים/ות ללמוד באחת משתי מתכונות: פנימית או חיצונית.

 • מתכונת פנימית משמעה לימודים "במשרה מלאה", עם התחייבות שלא לעבוד במהלך הלימודים (למעט היקפים ומקומות המאושרים על ידי הפקלטה). לימודים במתכונת פנימית מאפשרת קבלת מלגות (ראו דף מלגות ותמיכות).
 • מתכונת חיצונית משמעה לימודים תוך כדי עבודה מחוץ לאוניברסיטה, ואינה מאפשרת קבלת מלגות.

תנאי סף לרישום*

 • תואר שני של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב או ממוסד אקדמי מוכר אחר.
 • ממוצע ציוני קורסים במסגרת תואר שני מעל 85, וציון עבודת הגמר (תיזה) מעל 90.
 • הסכמה של חבר/ת סגל (בדרגת מרצה בכיר/ה לפחות) מהפקולטה לניהול להנחיה**.

(*) מודגש כי תנאים אלה הינם תנאי סף לרישום, ואינם מבטיחים קבלה לתוכנית הלימודים לתואר שלישי. החלטת הקבלה תיקבע על ידי ועדת תלמידי מחקר על פי כלל נתוני המועמד.

(**) באתר הפקולטה מופיעה רשימה של סגל החוקרים בפקולטה לניהול לצורך בדיקת אפשרות הנחיה. לפני פניה לחברי סגל לבחינת אפשרות הנחיה יש לעיין בדפי האינטרנט של החוקרים על מנת לוודא את ההתאמה בין תחומי המחקר שלהם למחקר אותו מתכוון המועמד לבצע.  

מועדי הגשת מועמדות

דיון בהגשת מועמדויות ללימודים לתואר דוקטור יתקיימו לפני סמסטר סתיו ולפני סמסטר אביב.

 • לתחילת לימודים בסמסטר סתיו יש להגיש את בקשת המועמדות עד לתאריך 20/8.
 • לתחילת לימודים בסמסטר אביב יש להגיש את בקשת המועמדות עד לתאריך 20/1.

רשימת מסמכים להגשה עם בקשת המועמדות ללימודים לתואר דוקטור במסלול הרגיל

 • גיליון ציונים של תואר ראשון + אישור מוסד הלימודים על מיקום יחסי בקרב המסיימים באותו תואר (מדרג).
 • גיליון ציונים של תואר שני + אישור מוסד הלימודים על מיקום יחסי בקרב המסיימים באותו תואר (מדרג).
 • ציון עבודת התזה והעתק עבודת התזה.
 • קורות חיים מעודכנים.
 • רשימת ממליצים ופרטי ההתקשרות עימם, תוך ציון מפורש מי מנחה התזה. ההמלצות צריכות להיות חסויות בפני
  המועמד ויועברו ישירות לועדת הקבלה. 
 • ציון שם המנחה המיועד לדוקטורט. ועדת הקבלה תפנה לקבלת חוות דעת.
 • הצהרת כוונות (Statement of Purpose) – שתיכתב באנגלית ותכלול: התייחסות למוטיבציה ללימודי הדוקטורט; יעדים שהמועמד/ת שואפ/ת להשיג בטווח הארוך במישור המקצועי, באיזה תחום מבקש/ת להתמחות? הצגת דוגמא לשאלה מחקרית שמעניינת את המועמד/ת בתחום שציין (כדוגמא שאינה מחייבת להמשך המחקר),  סקירה תמציתית של מה שנכתב בספרות עד כה בעניין, מדוע יש להמשיך לחקור, ומה לדעת המועמד/ת צריכה להיות גישת המחקר הכללית. (סה"כ 400-800 מילים)

ניתן לצרף מסמכים רלבנטיים נוספים שיכולים להצביע על איכויות אקדמיות ומחקריות.

תכנית הקורסים בדוקטורט

 • 2 קורסים מתודולוגיים (ללא נקודות זכות), הקורס "חקר שווקים" והקורס "שיטות מחקר במדעי ההתנהגות". קורסים אלה מיועדים לכל מי שמתעתד לקבל דוקטורט בניהול. נדרש לעבור קורסים אלה בציון של לפחות 85 בכל אחד מהם.
 • 3 קורסים לפחות בתאום עם המנחה – נושאי נקודות זכות (לפחות 9 נק"ז במצטבר). נדרש לעבור קורסים אלה בציון של לפחות 85 בכל אחד מהם.
 • סמינר תלמידי מחקר (חלק א' וחלק ב') – ללא נקודות זכות.
 • כתיבה אקדמית באנגלית.
 • מועמדים/ות שאינם/ן בעלי רקע קודם בתחומי הניהול יידרשו לקורסי השלמה לפי כיווני ההכשרה – ללא נקודות זכות:
  • במנהל ומדיניות  ציבורית
  • סטודנט/ית שלא למד/ה בעבר קורסים בתחומים של מדיניות  ציבורית, מדע המדינה, כלכלה ומנהל עסקים, ומבקש/ת ללמוד לדוקטורט במסלול מדיניות ציבורית, ת/יידרש ל-2 הקורסים הבאים: מדיניות ציבורית או מנהל ציבורי – קורס אחד מבין השניים; מודלים כמותיים להערכת מדיניות ציבורית או מדיניות כלכלית ויישומית –קורס אחד  מבין השניים. במקרה שלמועמד/ת יש רקע קודם בכלכלה או מנהל עסקים, יידרשו שני הקורסים של מנהל ומדיניות ציבורית. במקרה שלמועמד/ת רקע קודם במדיניות ציבורית/מדע המדינה, יידרשו שני הקורסים הכמותיים/כלכליים. 
  • במנהל עסקים
  • יידרשו 3 קורסי ליבה מתוך התחומים: כלכלה, מימון וחשבונאות, מדעי ההתנהגות, שיווק, אסטרטגיה. קורסי הליבה יילמדו מתוך התחומים הללו, לא כולל התחום שבו עוסק הדוקטורט. שלושת הקורסים יהיו מתוך שלושה תחומים שונים מתוך החמישה לעיל. נדרש שלפחות קורס אחד יהיה או בתחום הכלכלה או בתחום מימון וחשבונאות
  • בניהול מערכות בריאות
  • יידרשו הקורסים מערכות בריאות בישראל, מערכות בריאות בעולם, כלכלת בריאות (כלכלת בריאות יהיה ניתן להמרה בקורס אפידמיולוגיה במידה והוא לא נלקח כקורס מתודלוגי).

מידע חיוני נוסף

אתר האינטרנט של בית ספר קרייטמן מכיל את התקנון האקדמי והליכי הרישום, כולל טפסים.
תקנון זה הנקרא "תקנות וסדרי לימוד לקראת התואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D.)", מפרט את
כל  החובות, הזכויות וההליכים בלימודי התואר השלישי. המידע המופיע כאן אינו מהווה תחליף
לתקנון ובכל מקרה של סתירה התקנון הוא הקובע.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' ריקי גרשון בדואר אלקטרוני: SoMDep@som.bgu.ac.il  או בטלפון:  08-6472250 / 190.