​​​​


הפקולטה לניהול מציעה מסלול מחקרי (מסלול לימודים עם עבודת גמר) במסגרת תוכניות הלימודים לתואר שני במחלקות למנהל עסקים, מנהל ומדיניות ציבורית, ניהול מערכות בריאות וניהול תיירות ומלונאות.

המסלול המחקרי מיועד לתלמידים מצטיינים ששואפים להעמיק בלימודיהם ולהתמקד במחקר עצמאי בתחום לימודיהם.
ההתמודדות עם עבודת מחקר ("תזה") עצמאית מעניקה התנסות והכשרה אקדמית בסיסית ומהווה דרישה בהמשך לימודים לדוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

עבודת המחקר מלווה על-ידי מנחה  מהסגל אקדמי של הפקולטה לניהול. במקרים מיוחדים, ועדת ההוראה המחלקתית תאשר מנחה שאינו נמנ​ה עם הסגל האקדמי של הפקולטה לניהול.

דרישות הלימודים במסלול המחקרי מפורטות בפרקי ה"שנתון" של המחלקות לעיל. לדוגמא: תפריט המחלקה למנהל עסקים /מבנה הלימודים לתואר במסלול מחקרי.
תקנות הלימודים ופרטים על סגנון העבודה ניתן למצוא ב"שנתון" הפקולטה בתפריט " תקנון עבודות גמר".

mail.jpgלמידע נוסף, ניתן לפנות לגב' לוסיאנה סילם​