תואר שני מידע כללי.png

​​​​​​ 

​הפקולטה לניהול מציעה שני מסלולים ללימודי תואר שני: מסלול ללא תזה ומסלול עם תזה.

לחצו כאן למידע נוסף על כל אחד מסלולי לימודים לתואר שני בפקולטה לניהול.​

🔸 לימודי תואר שני - מסלול ללא עבודת גמר

     ניתן ללמוד במסלול זה במחלקות: מנהל עסקים, ניהול ומדינות ציבורית, ניהול תיירות ופנאי.

     ובתוכניות: MBA תוכנית המנהלים, תוכנית מנדל - MBA במנהיגות חברתית, ו- MBA International Program.


🔸 לימודי תואר שני - המסלול המחקרי (מסלול לימודים עם עבודת גמר)
     מסלול מחקרי  במסגרת תוכניות הלימודים לתואר שני במחלקות: מנהל עסקים, ניהול ומדיניות ציבורית, ניהול 
     תיירות ופנאי, ובתוכנית מנדל - MBA במנהיגות חברתית. 

     המסלול המחקרי מיועד לתלמידים מצטיינים ששואפים להעמיק בלימודיהם ולהתמקד במחקר עצמאי בתחום      

     לימודיהם. ההתמודדות עם עבודת מחקר ("תזה") עצמאית מעניקה התנסות והכשרה אקדמית בסיסית ומהווה     

     דרישה בהמשך לימודים לדוקטורט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

    

     עבודת המחקר מלווה על-ידי מנחה  מהסגל אקדמי של הפקולטה לניהול. במקרים מיוחדים, ועדת ההוראה        

     המחלקתית תאשר מנחה שאינו נמנ​ה עם הסגל האקדמי של הפקולטה לניהול.
    ​

     דרישות הלימודים במסלול המחקרי מפורטות בפרקי ה"שנתון" של המחלקות לעיל. לדוגמא: תפריט המחלקה   

     למנהל עסקים /מבנה הלימודים לתואר במסלול מחקרי.
     תקנות הלימודים ופרטים על סגנון העבודה ניתן למצוא ב"שנתון" הפקולטה בתפריט " תקנון עבודות גמר".

   mail.jpgלמידע נוסף, ניתן לפנות לגב' לוסיאנה סילם​