​​​​
​​אוריאלי 1.jpg


פרופ' אוריאלי נתי​​​​​


פרופסור מן המניין
ה​מחלקה לניהול תיירות ופנאי

​תחומי מחקר הנחיה                              


תיירות, ​פנאי ותכנון עירוני היבטים סוציולוגיים

גרניט.jpg

ד"ר אלמוג-ברקת גרניט


מרצה בכירה
המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית

​​תחומי מחקר הנחיה​


מנהיגות

מוריה עגול.jpg

​פרופ' אלן מוריה


פרופסור חברה
המחלקה למדיניות וניהול מערכות
בריאות

​תחומי מחקר הנחיה​


מדיניות בריאות, קבלת החלטות במדיניות, ניהול ומנהיגות במערכות בריאות, שימוש-יתר בשירותי בריאות

עיגול צביקה.jpg

​ד"ר אפיק צביקה


מרצה בכיר בדימוס
המחלקה למנהל עסקים

​תחומי מחקר הנחיה​​


סיכוני אשראי, נגזרים והנדסה פיננסיים, ניהול סיכונים וגידורם

דורית 1.png

​ד​"ר אפרת-טרייסטר דורית​


מרצה בכירה
המחלקה לניהול

תחומי מחקר הנחיה​


אגרסיביות בארגונים, כעס, ניהול בין-תרבותי, תפיסת זמן, יצירתיות


YuvalBitan1.png

פרופ' ביתן ​יובל ​


פרופסור חבר
המחלקה למדיניות וניהול מערכות
בריאות

​תחומי מחקר הנחיה


קבלת החלטות בתנאי אי וודאות, הנדסת גורמי אנוש, ממשקי אדם-מחשב, בטיחות הטיפול
בלחסן עיגול1.jpg

פרופ' בלחסן יניב


​פרופסור חבר
המחלקה לניהול תיירות ופנאי


תחומי מחקר הנחיה​


יחסי קהילה מקומית ומגזר התיירות, פיתוח בר-קיימא והשפעות התיירות, רוחניות דת ותיירות בטיולים בני זמננו, סוגיות פילוסופיות ופדגוגיות בלימודי תיירות ומלונאות, תיירות וסטייה חברתית, שימוש בחומרים פסיכואקטיבים בתיירות, תוריסטיפיצקיה של מרחבים​
גבי עיגול.jpg

פרופ' בן נון גבריאל


פרופסור חבר
המחלקה למדיניות וניהול מערכות
בריאות​

​תחומי מחקר הנחיה​​


כלכלת בריאות, מדיניות בריאות, מימון מערכות

רפי עיגול.jpg

פרופ' בר-אל רפאל


פרופסור אמריטוס
המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית

​תחומי מחקר הנחיה​​


פיתוח כלכלי אזורי, מדיניות מקרו-כלכלה, השלטון המקומי, בעיות אי שוויון כלכלי, ערי פיתוח, מיקום הפעילות הכלכלית, שיתוף פעולה אזורי, חדשנות

מיכאל עיגול1.jpg


​פרופ' בר-אלי מיכאל​​


פרופסור אמריטוס
המחלקה למנהל עסקים

​תחומי מחקר הנחיה​​


פסיכולוגיה של ביצוע אנושי בתחומים יישומיים שונים, כגון: ארגונים וספורט, קבלת החלטות, לחץ ושחיקה

דיוויד עיגול.jpg

פרופ' ברוך דוד


פרופסור מן המניין
המחלקה למנהל עסקים​

​תחומי מחקר הנחיה​​


ניהול אסטרטגי, אסטרטגיה בינלאומית, ניהול ארגונים רב-לאומיים וניהול חברות שרותים מקצועיים, תחרות בזירה רב-לאומית
רחלי ברקן.png

פרופ' ברקן רחל


פרופסור חברה
המחלקה למנהל עסקים

​תחומי מחקר הנחיה​​​


קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות, שינויי העדפות, תהליכי למידה, אתיקה התנהגותית
שרון עיגול.jpg

ד"ר ברקן שרון


מורה בכירה
המחלקה לניהול

​תחומי מחקר הנחיה​​


לחץ ושחקיה, מוטיבציה בעבודה, ניהול משאבי אנוש, פיתוח קריירה​
אילנית עיגול.jpg

פרופ' גביוס-מדר אילנית


פרופסור מן המניין
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​


הערכת שווי חברות, הערכת נכסים בלתי מוחשיים, רלוונטיות של מידע פיננסי ולא פיננסי בחברות היי-טק, ניהול רווחים והונאות פיננסיות
אביישי עיגול.jpg

פרופ' גולדברג אבישי


פרופסור מן המניין
המחלקה למדיניות וניהול מערכות
בריאות​​

תחומי מחקר הנחיה​​


מדיניות בריאות, רפואה צבאית, רפואת אסונות, ארגון וניהול מערך שירותי הרפואה, רפואה אמבולטורית, קופות חולים, רפואת חירום, הלקוח במערכת הבריאות
תום.jpg

ד"ר גורדון- הקר תום​


מרצה
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​


קבלת החלטות בהקשרים חברתיים, התנהגות פרו-חברתית, הוגנות, אמפתיה
בנימין עיגול.jpg

פרופ' גדרון בנימין


פרופסור אמריטוס
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​


מגזר שלישי, יזמות חברתית, ניהול מלכ"רים, עסקים חברתיים, כלכלה חברתית
דן עיגול.jpg

פרופ' גרינברג דן


פרופסור מן המניין
המחלקה למדיניות וניהול מערכות
בריאות

תחומי מחקר הנחיה​​


הערכת טכנולוגיות במערכת הבריאות, ניתוחי עלות-יעילות ותועלת-עלות, אימוץ והטמעה של טכנולוגיות רפואיות, קבלת החלטות ברפואה
דביר עיגול.jpg

פרופ'  דביר דב


פרופסור אמריטוס
המחלקה לניהול​

תחומי מחקר הנחיה​​


ניהול פרויקטים, ניהול טכנולוגיה, יזמות טכנולוגית, העברה והמרה של טכנולוגיה, חדשנות טכנולוגית
נדב עיגול.jpg

פרופ' דוידוביץ' נדב


פרופסור מן המניין
המחלקה למדיניות וניהול מערכות
בריאות

תחומי מחקר הנחיה​​


אפידמיולוגיה ובריאות ציבור, מדיניות בריאות, בריאות והגירה, אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, מדיניות חיסונים, בריאות וסביבה, ניהול קונפליקטים ומשא ומתן במערכת הבריאות
דרורי.jpg

​פרופ'  דרורי עמוס


פרופסור אמריטוס​
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​


דפוסי התנהגות ארגונית, קונפליקטים בניהול, פוליטיקה וכוח בניהול, ניהול רושם
שמואל עיגול.jpg

​פרופ' האוזר שמואל


פרופסור מן המניין
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​


שיטות מסחר, פיקוח על שוק ההון, ניתוח ניירות ערך, אתיקה והשקעות, מכשירים פיננסיים נגזרים
הרן עיגול.jpg

פרופ'​ הרן אוריאל


פרופסור חבר
המחלקה לניהול​

תחומי מחקר הנחיה​​


שיפוט וקבלת החלטות, התנהגות תחרותית, אתיקה בניהול
דינה עיגול.jpg

פרופ' ון-דייק דינה


פרופסור חברה​​
המחלקה למדיניות וניהול מערכות
בריאות

תחומי מחקר הנחיה​​​


מוטיבציה בעבודה, ערכים והקשר שלהם למוטיבציה, מתן משוב והשפעתו על ביצועי עובדים, מנהיגות ומוטיבציה
נורית עיגול.jpg

​פרופ' זיידמן נורית


פרופסור מן המניין​
המחלקה למנהל עסקים​

​תחומי מחקר הנחיה​​​​


תקשורת והעברת ידע בסביבה בינלאומית, צוותים גלובליים, רוחניות בארגונים, תקשורת בין-תרבותית בעסקים, העידן החדש, ניהול משווה הודו-ישראל

טוביה עיגול.jpg

​פרופ' חורב טוביה


פרופסור חבר
המחלקה למדיניות וניהול מערכות
בריאות

​תחומי מחקר הנחיה​​​​


מדיניות וניהול מערכות בריאות, ניתוח מגמות בחקיקה והשפעתן על מדיניות בריאות: השפעת מערכת המשפט על אופן הניהול של ארגוני בריאות: מיצוי זכויות מבוטחים בשירותי בריאות: רגולציה של ביטוחי בריאות פרטיים בישראל: התמודדות עם אי השוויון במערכת הבריאות בישראל ועוד

יובל עיגול.jpg

​פרופ' יובל פני


פרופסור חברה​
המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית​


​תחומי מחקר הנחיה​​​​


קבלת החלטות ושיטות בחירה, בחירה רציונאלית, מנהל ציבורי, סטטיסטיקה ושיטות מחקר, חקר רשויות מקומיות, ניהול של מוסדות ציבור, ניהול אסטרטגי במגזר הציבורי, קבלת החלטות, מחקרי בחירות וסקרי דעת קהל

רמי עיגול.jpg

​פרופ' יוסף רמי


פרופסור מן המניין
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​​​


פנסיה, אקטואריה, ביטוחי חיים, גמל ומימון

חן עיוגל.jpg

​ד"ר כהן חן


מרצה בכירה
המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית

תחומי מחקר הנחיה​​​​


תאוריה כלכלית, תורת המשחקים, תחרויות, מכרזים, בניה ירוקה ואנרגיה ירוקה ​

אלי עיגול.jpg

​פרופ' כהן אלי


פרופסור בדימוס
המחלקה לניהול

תחומי מחקר הנחיה​​​​


שיווק והעדפות צרכנים בתחום המזון, יין, שמן זית, תיירות יין, תרבות צריכת יין ומזון בתרבויות שונות, קיימות בתחום המזון

איריס עיגול.jpg

​ד"ר כהן-קנר איריס

מורה בכירה
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​​​


מנהיגות מעוררת השראה, ניהול השינוי, הערכת עובדים 360

כץ עיגול.jpg

​ד"ר כץ חגי


מרצה בכיר 
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​​​


ארגונים ללא כוונות רווח, חברה אזרחית והשתתפות אזרחית, יזמות חברתית, פילנתרופיה והתנהגות פרו-סוציאלית

ירון עיגול.jpg

​פרופ' להב ירון


פרופסור חבר 
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​​​


מימון התנהגותי, מימון ניסויי, מימון אישי וקבלת החלטות באי ודאות

עודד עיגול.jpg

​פרופ' לוונגרט עודד


פרופסור מן המניין
המחלקה למנהל עס​קים​

תחומי מחקר הנחיה​​​​


השפעת מחיר על החלטות צרכנים, פילוח שווקים, מיצוב מוצרים, אומדן נתחי שוק ומידע אבחוני, השפעת אינפורמציה על תהליכי בחירה, יישום שיטות סטטיסטיות​

יותם עיגול.jpg

​פרופ' לוריא יותם​


פרופסור חבר
המחלקה לניהול

תחומי מחקר הנחיה​​​​


אתיקה יישומית: אתיקה בעסקים, אחריות תאגידית, אתיקה מקצועית, אתיקה בספורט, אתיקה ותיאוריות ערכים, פילוסופיה חברתית ופוליטית, פילוסופיה בספורט, אתיקה במערכות מידע, אתיקה בהנדסה ​

אלון עיגול.jpg

ד"ר ליסק אלון


מרצה בכיר 
המחלקה לניהול

תחומי מחקר הנחיה​​​​


מנהיגות גלובלית, ניהול בין תרבותי, קבוצות רב תרבותיות, התפתחות של מנהיגות, מוטיבציה להנהיג
15-11-2017_317.jpg

​​ד"ר מורבינסקי קובי


מרצה 
המחלקה לניהול​

תחומי מחקר הנחיה​​​​

התנהגות צרכנים, שיפוט וקבלת החלטות, כלכלה התנהגותית
סימון עיגול.jpg

פרופ'​ מורן-סובול סימון


פרופסור חבר
המחלקה לניהול

תחומי מחקר הנחיה​​​​


שיפוט וקבלת החלטות, משא ומתן
מיקי עיגול.jpg

​​פרופ' מלול מיקי


פרופסור מן המניין
המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית

תחומי מחקר הנחיה​​​​

מדיניות כלכלית, אי שוויון ,שכר מינימום ,צמיחה ,פיתוח כלכלת הנגב, מימון ציבורי, הערכת פרויקטים ציבוריים

תמר עיגול.jpg

ד"ר מק​וב תמר​​


מרצה בכירה
המחלקה לניהול

תחומי מחקר הנחיה
​​​​

​אקולוגיה תעשייתית, יזמות חברתית-סביבתית, כלכלה מעגלית וכלכלת שיתוף, מערכות מזון, ביג דאטה לקיימות, שימוש חוזר ושווקי יד שניה
תובל עיגול.jpg

פרופ' סימון-תובל צחית


פרופסור​ חבר 
המחלקה למדיניות וניהול מערכות
בריאות

תחומי מחקר הנחיה​​​​

​כלכלת בריאות, דפוסי צריכת שירותי בריאות היענות חולים לטיפול רפואי- העדפות ותמריצים, שיעור השתתפות בתשלום, נכונות לתשלום (WTP), הערכת כדאיות כלכלית של שירותי בריאות
גאלה עיגול.jpg

​ד"ר סלגניק-שושן גאלה


מרצה בכירה
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​​​


קרנות נאמנות וקרנות גידור, התנהגות משקיעים ואנומליות בשווקי הון
20112018_160.jpg

​פרופ' עזר עופ​ר


פרופסור מן המניין
המחלקה למנהל עס​קים​

תחומי מחקר הנחיה​​​​


כלכלה התנהגותית, כלכלה ניסויית, ארגון תעשייתי, אסטרטגיה תחרותית
פאולה עיגול.jpg

​פרופ' פדר-בוביס פאולה


פרופסור חבר​
המחלקה למדיניות וניהול מערכות
בריאות

תחומי מחקר הנחיה​​​​


ניהול ומדיניות של ארגוני בריאות, השפעת מדיניות בריאות ברמות המיקרו, המזו והמקרו-חברתיות וסוגיות של משאבי אנוש בתחום הרפואה
2.jpg

​ד"ר פוקס ג​ליה


מרצה בכירה
המחלקה לניהול תיירות ופנאי​​​​​​​​​​

תחומי מחקר הנחיה​​​​

​תיירות הפנאי והנופש ודפוסי הצריכה של תיירים, שיווק וניהול שירותים, שיווק מלונאות ותיירות, תפיסות סיכון
פוריה עיגול.jpg

​פרופ' ​פוריה יניב


פרופסור מן המניין
המחלקה לניהול תיירות ופנאי​​​​​

תחומי מחקר הנחיה​​​​


תיירות באתרי מורשת, חקר שווקים בתיירות, החוויה התיירותית עבור אוכלוסיות מיוחדות

יוסי עיגול.jpg

​פרופ' פליסקין יוסף​


פרופסור אמריטוס
המחלקה לניהול מערכות בריאות

תחומי מחקר הנחיה​​​​


ניהול ממוקד במוסדות בריאות, ניתוחי עלות-יעילות, הערכת טכנולוגיה, קבלת החלטות

ענב עיגול.jpg

​ד"ר פרידמן​ ענב​​


מרצה​ בכירה
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​​​


התנהגות צרכנית בהתמקדות על האפקט של פרסומות פוגעניות כלפי פלחי שוק, קבלת החלטות בנוגע להעדפת ובחירת מותג, שיווק מגדרי ושיווק חברתי

פרנקל עיגול.jpg

​פרופ' פרנקל​ דוד א.​


פרופסור אמריטוס
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​​​


דיני עבודה, משפט ציבורי, משפט רפואי
​​חיים עיגול.jpg

​פרופ' קידר-לוי חיים​


פרופסור מן המניין
המחלקה לניהול

תחומי מחקר הנחיה​​​​


בועות בשווקים פיננסיים, תמחור מניות, אנומליות בשוק ההון, השפעות דמוגרפיות על שווי מניות, נזילות ומסחר בשווקים הפיננסיים, תמחור נכסים יזמות טכנולוגית
2019_02_03_002.jpg

​ד"ר קלעג'י תהילה​


מרצה בכירה
המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית

תחומי מחקר הנחיה​​​​


מנהל ציבורי ושלטון מקומי, מדיניות חברתית, תכנון ומדיניות בהשכלה גבוהה, ניהול בין תרבותי, תהליכי אקדמיזציה ותעסוקה בחברות שמרניות, איכות השרות במגזר הציבורי
פייר עיגול.jpg

​פרופ' קלץ פייר​


פרופסור מן המניין
תוכנית מנדל MBA במנהיגות חברתית

תחומי מחקר הנחיה​​​​


אתיקה בעסקים, מחויבות חברתית, אסטרטגיות של קרנות, מנהיגות חברתית
ofir1.jpg

​פרופ' רובין אופיר


פרופסור חבר 
המחלקה ניהול ומדיניות ציבורית

תחומי מחקר הנחיה​​​​


מדיניות אנרגיה ואיכות סביבה, אימוץ טכנולוגיות של אנרגיות מתחדשות, כלכלה חקלאית וניהול משאבי טבע
מוסי עיגול.jpg

​פרופ' רוזנבוים מוסי​


פרופסור חבר
המחלקה לניהול

תחומי מחקר הנחיה​​​​


שוק ההון, מימון התנהגותי, הערכת שווי פרויקטים, פיתוח כלכלי, תמריצים כלכליים למשיכת חברות
ענת עיגול.jpg

​ד"ר רוז​נטל ענת​


מרצה בכירה
המחלקה למדיניות וניהול מערכות
בריאות

תחומי מחקר הנחיה​​​​


אנתרופולוגיה רפואית, מתן שירותי בריאות בסביבות דלות משאבים בעולם המתפתח, אספקת שירותי בריאות בתנאי מיעוט משאבים, מדיניות בריאות לאומית ובינלאומית, בריאות וזכויות אדם והגירה שאינה מתועדת
אהרון עיגול.jpg

​ד"ר רוזנפלד ​אהרן​


מורה בכיר בדימוס
המחלקה לניהול

תחומי מחקר הנחיה​​​​


ממשל תאגידי, מיזוגים ורכישות, שינויי שליטה בחברות, גיוס הון, שיווק, חדשנות, הי-טק ואקזיטים, פיתוח מוצרים חדשים, אסטרטגיה שיווקית, אסטרטגיה עסקית 
סתו עיגול.jpg

​ד"ר רוזנצוויג סתו​


מרצה בכירה
המחלקה לניהול

תחומי מחקר הנחיה​​​​


חדשנות, ניהול תהליכי חדשנות, ניהול טכנולוגיה וידע, מדיניות וחדשנות, התנהגות חברות וצרכנים, אסטרטגיה עסקית ושיווקית
אריה עיגול.jpg

​פרופ' רי​יכל אריה


פרופסור אמריטוס
המחלקה לניהול תיירות ופנאי​​​​​

תחומי מחקר הנחיה​​​​


שיווק שירותים (כולל שיווק והתנהגות צרכנים בתיירות ומלונאות), מלונאות ותיירות, אסטרטגיות בניהול, אתיקה עסקית
15082018_075.jpg

​ד"ר ר​ימר הילה​


מרצה בכירה
המחלקה לניהול

תחומי מחקר הנחיה​​​​


פסיכולוגיה של צרכנים: כיצד תרבות מעצבת תהליכים פסיכולוגיים המעורבים בהשפעה של רגשות על זיכרון, שיפוט, עמדות, קבלת החלטות והתנהגות
עמוס שור עיגול.jpg

​ד"ר שור עמוס​


מרצה בכיר
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​​​


התנהגות ארגונית, השפעה חברתית והיחס שבין הפרט לבין הארגון, הבדלי מגדר והשפעת תחרות על אינדיבידואלים ועל קבוצות

דפנה עיגול.jpg

​פרופ' שורץ דפנה​


פרופסור אמריטה
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​​​


​יזמות, סטרטאפים, קידום חדשנות, חדשנות פנים ארגונית, אקוסיסטם של חדשנות, עסקים בינוניים וקטנים, פיתוח כלכלי-עסקי, ופיתוח כלכלי אזורי ומקומי.
תומר עיגול.jpg

​ד"ר שושי תומר​


מרצה בכיר
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​​​


ניהול סיכונים פיננסיים, תרחישי קיצון, אי-וודאות, אקטואריה, התפלגויות הפסד, סיכונים מערכתיים, מימון
אמיר עיגול.jpg

​פרופ' שני אמיר​


פרופסור חבר​
המחלקה לניהול תיירות ופנאי​​​​​​

תחומי מחקר הנחיה​​​​


אתיקה בענפי התיירות והאירוח, איכות החיים של מקומיים ביעדי תיירות, סוגיות עכשוויות בשיווק תיירות
דני עיגול.jpg

​פרופ'​ שפירא דניאל


פרופסור חבר​
המחלקה למנהל עסקים

תחומי מחקר הנחיה​​​​


מערכות מורכבות בשיווק ,רשתות חברתיות, מופעים של התנהגויות קולקטיביות, אימוץ של מוצרים חדשים, מודלים מתמטיים בשיווק