ד"ר רובין אופיר

מרצה בכיר ראש המחלקה

חדר:
בניין 14 (מנדל), חדר 313
טלפון:
08-6472597
מייל:
orubin@bgu.ac.il
שעות קבלה:
יום ב' 17 – 18, יום ה' 11-12
קורות חיים

​​​​​​​​​​​​​Scholar BGU​