מרצים מן החוץ

תמונהמסנן
שם המרצה
  
שם הקורס
  
כתובת מייל
  

רמי.png

פרופ' רמי יוסף​ניהול עסקי של המערך הפנסיוני בישראל ​ramiyo@som.bgu.ac.il

פרנקל.png

​השופט (ד"ר צביקה פרנקל)היבטים משפטיים במדיניות ציבורית​frenkelt@bgu.ac.il

שנהב2.png

​רו"ח שנהב מלולסוגיות במיסים ומיסוי בינלאומי​shenhavm@post.bgu.ac.il

איאד אחמד.png

​רו"ח איאד אחמדניהול כספים ודיווח כספי לנושאי משרה ודירקטוריםeyaid1@netvision.net.ilד"ר גלעד גולובמו"פ בתעשייה ובשירות הציבוריgiladgolub@gmail.comד"ר איילת רייטןאתיקה ושחיתות במגזר הציבוריayelet0808@gmail.com


ד"ר אביגיל פרדמןתכנון ערים לקראת כלכלה דלת פחמןavigail.ferdman@gmail.com
ד"ר נעמי פרישהערכת מדיניות ותוכניות :תיאוריה ויישוםneomi.frisch82@gmail.comמר גיל ליטובשלטון מקומי ב"ערים חכמות"gil.litov@gmail.com

מיטל מגיד.png

​גב' מיטל מגיד​יזמות בסביבה הציבורית וניהול פרוייקטי חדשנות ברשויות המקומיותmeital@magid-consulting.com

יוליה.png

גב' יוליה סנדלרמבוא לכלכלה ומימון​shapiro@bgu.ac.il

ריקי מוזס.png

גב' ריקי מוזסמתאוריה לפרקטיקה- מיומנויות מעשיות בתחומי ניהול משאבי אנושRiki.Mozes@amdocs.com

יניב משה 3.png

​מר יניב משהמודלים כמותיים, להערכת מדיניות ציבורית, מדיניות כלכלית יישומית​​yanivmo@post.bgu.ac.il

חן שרוני.png

ד"ר חן שרונימדינת הרווחה, ומדיניות ציבורית מדינת הרווחה, כלכלה וחברה-סמינר​chenisraeli9@gmail.com