academyhelp.png תוכניות לימודים

​מסלול מחקרי עם עבודת גמר – להשלמת התואר נדרשות 42 נקודות​ זכות מהם 12 נקודות זכות של עבודת הגמר.
תלמיד יכול להתקבל למסלול עם עבודת גמר לאחר שהשלים בהצלחה לפחות סמסטר אחד עם 12 נקודות זכות או יותר, הצעתו לעבודת גמר אושרה וממוצע ציוניו לפחות 85. 
להסבר אודות כתיבת עבודת גמר >>

star.jpgקורס מתודלוגיות פרקטיות למנהלים​ >>​
מסלול ללא עבודת גמר

להשלמת התואר יש להשלים 42 נקודות זכות. תלמיד יוכל לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

 א.  לימודי תואר שני בשנה אחת. הלימודים פרוסים על פני סמסטר א' וסמסטר ב' בימים שלישי ושישי, וימי לימודים מרוכזים בסמסטר קיץ

  ב. לימודי תואר שני במשך שנתיים ביום שלישי בלבד. במסלול זה ניתן לשלב תואר מחקרי הכולל עבודת גמר (תיזה). ​

לתיאו​​​​ר ה​​ת​כנית >>​​​ ​​​

 


מדי סמסטר מתעדכנים חלונות זמן לרישום לקורסים המתבצע באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה.
calender.png סלבוסים



קובץ סילבוסים סמסטר א' תשפ"ג - -קובץ_סילבוסים-_סמסטר_א תשפג.pdf

​​exam.png  בחינות
הצג הכל
הסתר הכל